Znajdź kominiarza

Dzięki naszej nowej wyszukiwarce dyplomowanych kominiarzy

Najnowsze artykuły

Serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszych artykułów i bycia na bieżąco

Zgłoś swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Krajowa Izba Kominiarzy zachęca wszystkich właścicieli/zarządców budynków do zgłoszenia deklaracji źródeł ciepła.

Read more

Jak ekologicznie palić w kominku?

Kampania DREWNO POZYTYWNA ENERGIA ma na celu promocję wizerunku drewna jako odnawialnego źródła energii. Upowszechnia prawdziwe informacje oraz fakty na temat ekologicznego spalania biomasy drzewnej, by przyczyniać się do redukcji smogu w naszym kraju mając na uwadze także politykę klimatyczną UE.

Read more

Ubezpieczenie, a przeglądy kominiarskie

Na popularnym serwisie porównywarce RANKOMAT.PL został zamieszony artykuł o przeglądach kominiarskich.

Read more

Naszą misją jest bezpieczeństwo

Statutową misją KIK jest działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

ZOBACZ STATUT

Tworzymy historię

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy. W zebraniu wzięli udział mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie od tamtego momentu tworzy nową historię kominiarstwa w Polsce. W naszym zarządzie zasiadają trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. Izba posiada już ponad 400 członków. Prowadzimy współpracę z Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki.

Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków i kolejne współprace. Nasi członkowie mogą należeć do więcej niż jednej organizacji kominiarskiej, z którymi również działamy dla wspólnego dobra rzemiosła.

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

DOŁĄCZ DO NAS

Przyświecają nam wyższe cele

Nasza organizacja działa dla dobra jej członków, obywateli RP, całego kominiarstwa oraz środowiska naturalnego.

WSPÓLNOTA

Reprezentujemy i bronimy interesu naszych członków. Prowadzimy działania w celu unifikacji  środowiska kominiarskiego. Regularnie spotykamy się w celu realizacji projektów KIK i wymiany opinii. 

EDUKACJA I PROMOCJA ZAWODU

Oferujemy naszym członkom szkolenia doskonalące ich umiejętności i kompetencje w branży w celu realizacji przez nich usług dla jak najlepszej ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelowi, rodzinie i członkom stowarzyszenia. Szerzymy wiedzę dotyczącą poprawnych technik czystego spalania, konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz prowadzimy działalność informacyjną i wydajemy opinie na tematy budzące kontrowersje w branży. 

PRAWO

Dążymy do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich. Działamy na rzecz ochrony prawnej zawodu, realizacji udogodnień prawnych oraz ochrony praw konsumentów.

BEZPIECZEŃSTWO I WPÓŁPRACA

Współdziałamy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.  Optujemy za weryfikacją bezpieczeństwa nowych technologii. Działamy na rzecz ochrony praw konsumentów oraz promujemy prawo obywatela do indywidualnego ogrzewania. Szerzymy postawy etyczne w środowisku kominiarskim.

TECHNOLOGIA

Wspomagamy rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie odprowadzania spalin i wentylacji. Promujemy bezpieczne nowoczesne technologie.

ŚRODOWISKO

Podejmujemy działania dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji. Promujemy czyste i ekonomiczne metody spalania oraz edukujemy na temat konieczności stosowania dobrych paliw opałowych.

Rozwijamy się dla kominiarstwa

Jesteśmy dumni z naszych wspólnych osiągnięć, a ich mnogość pragniemy wciąż powiększać.

Członków izby

KLIENTÓW ZADOWOLONYCH Z USŁUG NASZYCH CZŁONKÓW ROCZNIE

lIKWIDOWANYCH ZAGROŻEŃ ROCZNIE

Nasi partnerzy

Dobrze jest działać wspólnie

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś mistrzem kominiarskim lub czeladnikiem i chcesz należeć do naszej wspólnoty to serdecznie Cię zapraszamy

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ