Krajowa Izba Kominiarzy

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Potępiamy napaść Federacji Rosyjskiej na naszych sąsiadów.
Zachęcamy do pomagania Ukrainie i Ukraińcom w tym trudnym czasie.

Najnowsze artykuły

Na naszej stronie nieustannie informujemy o najnowszych wydarzeniach ze świata kominiarzy, dajemy porady dotyczące naszej branży, a także wypowiadamy się w kwestiach, które wymagają eksperckiej oceny.
Zapraszamy serdecznie do subskrypcji i bycia na bieżąco z naszym blogiem.

Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Dolnośląski we Wrocławiu

W dniu 22.09.2022 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

W każdej gminie będą publikowane informacje o kontroli kominiarskiej

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania.

V Konferencja Kominiarska w Rybniku.”Ciepło jest podstawą Życia”

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego organizuje 12 -14 października 2022 w Rybniku V Konferencję Kominiarską „Ciepło jest podstawą Życia”

Naszą misją jest bezpieczeństwo

Statutową misją KIK jest działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

Tworzymy historię

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy. W zebraniu wzięli udział mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie od tamtego momentu tworzy nową historię kominiarstwa w Polsce. W naszym zarządzie zasiadają trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. Izba posiada już ponad 400 członków. Prowadzimy współpracę z Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki.

Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków i kolejne współprace. Nasi członkowie mogą należeć do więcej niż jednej organizacji kominiarskiej, z którymi również działamy dla wspólnego dobra rzemiosła.

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

Nasza organizacja działa dla dobra jej członków, obywateli RP, całego kominiarstwa oraz środowiska naturalnego

Przyświecają nam wyższe cele

WSPÓLNOTA

Reprezentujemy i bronimy interesu naszych członków. Prowadzimy działania w celu unifikacji środowiska kominiarskiego. Regularnie spotykamy się w celu realizacji projektów KIK i wymiany opinii.

PRAWO

Dążymy do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich. Działamy na rzecz ochrony prawnej zawodu, realizacji udogodnień prawnych oraz ochrony praw konsumentów.

TECHNOLOGIA

Wspomagamy rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie odprowadzania spalin i wentylacji. Promujemy bezpieczne nowoczesne technologie.

EDUKACJA I PROMOCJA ZAWODU

Oferujemy naszym członkom szkolenia doskonalące ich umiejętności i kompetencje w branży w celu realizacji przez nich usług dla jak najlepszej ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelowi, rodzinie i członkom stowarzyszenia. Szerzymy wiedzę dotyczącą poprawnych technik czystego spalania, konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz prowadzimy działalność informacyjną i wydajemy opinie na tematy budzące kontrowersje w branży.

BEZPIECZEŃSTWO I WPÓŁPRACA

Współdziałamy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.  Optujemy za weryfikacją bezpieczeństwa nowych technologii. Działamy na rzecz ochrony praw konsumentów oraz promujemy prawo obywatela do indywidualnego ogrzewania. Szerzymy postawy etyczne w środowisku kominiarskim.

ŚRODOWISKO

Podejmujemy działania dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji. Promujemy czyste i ekonomiczne metody spalania oraz edukujemy na temat konieczności stosowania dobrych paliw opałowych.

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś mistrzem kominiarskim lub czeladnikiem i chcesz należeć do naszej wspólnoty to serdecznie Cię zapraszamy