Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa serdeczne gratulacje starszemu brygardierowi Piotrowi Socha z okazji powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy spokojnej i pomyślnej służby oraz wielu sukcesów w życiu tak zawodowym jak i prywatnym. Ze swojej strony deklarujemy chęć współpracy dla dobra i bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

zdjęcie archiwalne, rok 2016

Do wiadomości wszystkich kominiarzy publikujemy treść zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie świadczenia usług kominiarskich w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy wszystkich o uważne zapoznanie się z nimi i przekazaniu ich swoim pracownikom oraz wdrożenie w swoich zakładach pracy.

Warszawa, dnia 24 marca 2020

Szanowna Pani Dyrektor,

Pani Edyta Doboszyńska Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
W odpowiedzi na pismo proponuję rozważenie możliwości odłożenia rutynowych Wizyty kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora. Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:

– poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską

– poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą kominiarską

– przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1.5-2 m) od osób zamieszkujących lokal

– poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie znajdują się przewody kominowe

– założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

Z poważaniem

Izabela Kuchanka 
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Więcej informacji o tym jak należy postępować w obliczu obecnej sytuacji można znaleźć na stronie GIS, a ogólne informacje dotyczące postępowania można znaleźć tutaj

Poniżej publikujemy skan oficjalnego pisma

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad kontaktów osobistych z klientami i higieny osobistej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rekomendujemy w najbliższym okresie ograniczenia do minimum
wykonywania okresowych kontroli szczególnie w budynkach wielorodzinnych i
biurowych.

Zachęcamy do zmian harmonogramów prac zakładów kominiarskich
w uzgodnieniu ze zleceniodawcami np. poprzez wykonywanie w tym czasie
okresowych czyszczeń kominów w tych budynkach, prac remontowo-budowlanych itp.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków KIK został stworzony prosty formularz do wypełnienia dla wszystkich, którzy chcieliby przedstawić jakiś pomysł usprawniający prace stowarzyszenia.
Link do aktywnego formularza on-line.

REGULAMIN

  1. Wniosek powinien być przedstawiony do konsultacji w swoim oddziale oraz jeśli zachodzi potrzeba również poza nim, może być w formie mailowej, telefonicznej lub na zebraniu.
  2. Wniosek składa się drogą mailową.
  3. Wniosek może zawierać załączniki (dodatkowe dokumenty wymagane do realizacji).
  4. Odpowiedzialnym za formalne rozpatrzenie wniosku jest Sebastian Ziombski (ziombski.s@interia.pl).
  5. W przypadku składania wniosku podczas zebrania Zarządu Głównego, wnioskodawca wypełnia punkty 1,2,3,4,7,8.

Zapisz się do newslettera