W dniu 03.01.2023 gościem redaktora Jana Billerta,  w programie Witaj Wielkopolsko!  TVP3 Poznań, był mistrz kominiarski Piotr Masłowski, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Poznaniu.

Tym razem  w noworocznym spotkaniu Panowie rozmawiali o szczęściu.

Było też o historii zawodu kominiarskiego,  rodzinnej tradycji kominiarskiej i codziennej pracy.

Link tutaj (od 01.17.00 do 01.28.00 programu)

Źródło: TVP3 Poznań, Witaj Wielkopolsko!

W dniu 19 grudnia 2022 roku, odbyło zebranie do członków Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Poprzednie zebranie nie odbyło się ze względów technicznych, choroba zaproszonych dwóch prelegentów skłoniła Zarząd do odwołania zaplanowanego już spotkania.

Zgodnie z powiedzeniem – „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” zebranie odbyło się w okresie przedświątecznym. Powyższa sytuacja przyczyniła się do zrealizowania jednego z marzeń Zarządu, a mianowicie do możliwości podzielenia opłatkiem. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Jest jednym z najpopularniejszych zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Rozpoczęcie zebrania powierzono Piotrowi Masłowskiemu, który również zreferował w postaci prezentacji wizualnej sprawozdanie z działania Zarządu Głównego za okres tego roku.

W zebraniu swój udział miał również Rafał Staniek reprezentujący firmę Pascal. Narzędzia i sprzęt firmy Wohler cieszyły się dużym zainteresowaniem. Można było odnieść wrażenie, że koledzy robili sami sobie prezenty świąteczne J.

Plan zebrania jak zawsze znacznie się zmodyfikował, a jeden z punktów dotyczący Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE spowodował, iż zebranie trwało około 6 godzin.

 

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia! I my Zarząd oraz członkowie Oddziału poznańskiego KIK przy tej pięknej sposobności, życzymy Wszystkim Państwu dużo radości.

W styczniu radości, w lutym miłości. W marcu pogody, a w kwietniu swobody. Maj niech zakwita, czerwiec niech bryka.

Lipiec przypali, sierpień rozpali. We wrześniu – szczęścia bez liku,

tak samo w październiku. Niech listopad zauroczy, a grudzień miło zaskoczy!

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski – Wice Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Jak ustrzec się dramatu?

Co zarobić aby w zimowe dni i wieczory było ciepło i bezpiecznie?

Na pytania redaktor Marty Gołąb-Kocięckiej w programie Opinie w TVP3 Olsztyn odpowiadali:

Jarosław Sawicki – prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz

st. kpt Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Link do programu https://olsztyn.tvp.pl/65201100/221222

Źródło: TVP3 Olsztyn

W dniu 20 grudnia 2022 roku przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy Oddziału w Olsztynie, Mistrzowie kominiarscy Jarosław Sawicki i Andrzej Wilczek, uczestniczyli w dwóch okolicznościowych spotkaniach wigilijnych.

Pierwsze z nich odbyło się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Uczestnikami opłatkowego spotkania byli m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski Józef Górzyński, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Piotr Opaczewski, Starosta Andrzej Abako, jak również blisko 80 warmińsko – mazurskich rzemieślników wszystkich profesji. Gospodarzem spotkania był Prezes IRiP w Olsztynie Pan Adam Przybysz. Przed rozpoczęciem wigilii miało miejsce bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Mianowicie nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Sali Pamięci Izby Rzemiosła.

Kolejne spotkanie wigilijne odbyło się w Hotelu „Przystań” w Olsztynie, a jego organizatorem był  Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Uczestniczyło w nim wielu dostojnych gości, m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski, posłowie i senatorowie reprezentujący nasze województwo, Wojewoda, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, jak również blisko 250 samorządowców z całego województwa. Było to pierwsze spotkanie opłatkowe po dwuletniej przerwie spowodowanej Covidem.

Udział przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy w powyższych uroczystościach dowodzi dużej akceptacji kominiarzy i docenienie naszej roli w dbałości o bezpieczeństwo społeczeństwa, przez najważniejsze osobistości województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jarosław Sawicki
Wiceprezes Zarządu Głównego KIK

 

W dniu 14 grudnia 2022r. w Pleszewie odbyło się zebranie szkoleniowe członków Oddziału Południowa Wielkopolska w Kaliszu Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranie otworzył prezes Oddziału Marek Wojtas.  Przywitał członków oraz gościa – prezesa Zarządu Głównego KIK Marcina Ziombskiego.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił zbliżające się zmiany dotyczące wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskich, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE.

Omówił funkcjonalność programu dla mistrzów kominiarskich.  W II kwartale zostanie uruchomiana wersja testowa. Zachęcał do udziału w procesie testów i szkolenia. Uruchomienie użytkowej wersji  programu  jest założone na 1 lipca 2023r.

Uczestnicy dzielili się też swoimi obawami związanymi z e-protokółem kominiarskim i jego wdrażaniem. Marcin Ziombski zdeklarował szkolenia dla kominiarzy i  pomoc Krajowej Izby Kominiarzy we wdrażaniu e-protokołu kominiarskiego.

W dalszej części Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie w zakresie zmian istotnych dla kominiarzy, wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Omówił związane z wykonaniem i użytkowaniem kominów aspekty wynikające z rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uczestnicy zadawali liczne pytania oraz wymieniali swoje spostrzeżenia i doświadczenia.  W ten sposób wywiązała się dyskusja, która bardzo wzbogaciła treści szkoleniowe.

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane, przebiegło sprawnie w sprzyjającej atmosferze ku zadowoleniu uczestników i prelegenta.

Piotr Pacyna

W dniu 09.12.2022r.  Prezes Oddziału KIK Skierniewice Sebastian Ziombski był gościem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Wizyta miała charakter informacyjny. Głównym tematem spotkania były pożary sadz. W swojej prelekcji  Sebastian Ziombski szczegółowo przedstawił przyczyny i mechanizmy powstawania tych pożarów. Omówiono jak powstaje sadza, w jaki sposób należy ją gasić oraz jakie niesie ze sobą zagrożenia.

Dodatkowo szeroko został poruszony temat zatruć tlenkiem węgla.

Strażacy zadawali wiele pytań, dotyczących powyższych tematów, a także opowiadali o skomplikowanych interwencjach z ostatnich miesięcy dotyczących głównie pożarów sadzy.

Niestety w dobie kryzysu energetycznego, paleniu paliw niskiej jakości, kominiarze jak i strażacy zdają sobie sprawę, że ten sezon będzie trudny pod względem zdarzeń związanych z zatkanymi kominami oraz pożarami sadzy.

Dlatego taka wymiana doświadczeń jest bardzo przydatna w obu zawodach.

Sebastian Ziombski

Dnia 07.12.2022 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem Prezesów Oddziałów i  Głównej Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie otworzył Prezes Marcin Ziombski.

Na wstępie, z inicjatywy kol. Krzysztofa Ziombskiego nastąpiło symboliczne podzielenie się opłatkiem przez obecnych.

Prezes Marcin Ziombski zrelacjonował  udział Krajowej Izby Kominiarzy w podpisaniu listu intencyjnego w Głównym Nadzorze Budowlanym na zaproszenie Minister Doroty Cabańskiej.

W dalszej części omówiono postęp prac i etap przygotowania systemu w ramach programu CEEB. Podjęto dyskusję nad działaniami jakie winna podjąć Krajowa Izba Kominiarzy, a w szczególności:

 1. Wprowadzić w życie ustalenia listu intencyjnego.
 2. Podjąć działania mające na celu zachęcanie członków KIK do uczestnictwa w testowaniu aplikacji e-protokołu.
 3. Wspomóc członków KIK w etapie wdrożeniowym systemu.
 4. Wesprzeć członków KIK w procesie zakładania profilów zaufanych oraz przygotowania do działania na e-protokole.

Zebrani podjęli także dyskusję nad postępem prac dotyczącym suplementu do dyplomu Mistrza Kominiarskiego.

Zebrani przedyskutowali także ewentualną zasadność wniosku Zarządu Głównego na najbliższy zjazd delegatów o podwyższenie składki członkowskiej od 2024 roku.

Podjęto decyzje dotyczące uruchomienia kanału informacyjnego na platformie Youtobe. Prace powierzono Wiceprezesowi Danielowi Pieścikowskiemu.

Podczas Ogólnopolskiego Święta 2022 Szczecin – Police  w wyniku porozumienia między organizacjami  ustalono, że organizacja kolejnego Święta  w roku 2023 przypadła Krajowej Izby Kominiarzy.  Prezes Oddziału KIK w Bydgoszczy Tomasz Opłat,  przedstawił plan święta.  Zarząd KIK zatwierdził organizację Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy w dniach 10-12 maja 2023r.

Podjęto także decyzję dotyczącą planu udziału Krajowej Izby Kominiarzy w targach  na rok 2023.

Na tym zebranie zakończono.

Daniel Pieścikowski

Foto:  Piotr Masłowski

30 listopada 2022 r., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska podpisała listy intencyjne z pierwszą grupą interesariuszy projektu #ZONE – przedstawicielami 8 organizacji kominiarskich.

Zdefiniowane w nich zostały pola współpracy przy projekcie #ZONE i pracach związanych z wdrożeniem kolejnych modułów systemu oraz bazy #CEEB.

W siedzibie GUNB pojawili się przedstawiciele:

– Krajowej Izby Kominiarzy

– Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

– Cechu Kominiarzy Polskich

– Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

– Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

– Cechu Kominiarzy we Wrocławiu

– Beskidzkiego Cechu Kominiarzy

– Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany opinii, poglądów i informacji dotyczących prac okołoprojektowych. Dziękujemy za owocną dyskusję!

 

Źródło: gunb.gov.pl

Prezentujemy jubileuszowe wydanie magazynu Kominki PRO nr 50 gazety tylko dla profesjonalistów.

W magazynie jak zawsze aktualne tematy na temat branży kominkowo-zduńskiej oraz specjalnie przygotowane artykuły przeglądowe z okazji 50 -tego numeru:

 • Akademia Ładnego Kominka cz.3
 • Oficjalne otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach
 • Relacja z targów Warsaw Home & Contract
 • Gorące tematy: Szansa na sukces
 • Warto posłuchać zduna – trzeba ogrzewać drewnem!
 • Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
 • Czym żyła branża 2009 -2022?
 • Przegląd organizacji branżowych

Przeglądaj wygodnie najnowszy numer w Internecie
https://issuu.com/kominkipro/docs/e-kp50

 

 

W dniu 24.11.2022 gościem redaktora Jana Billerta,  w programie Witaj Wielkopolsko!  TVP3 Poznań, był mistrz kominiarski Piotr Masłowski, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Poznaniu.

Rozmawiali o wyzwaniach rozpoczętego już sezonu grzewczego.  Z uwagi na kryzys opałowo-energetyczny są uruchomiane piece i urządzenie, które od wielu lat nie były używane.  Takie piece i kominy przed użyciem wymagają czyszczenia, przeglądu kominiarskiego i konserwacji. Do tego opał jest coraz gorszej jakości.

Zaniedbania grożą pożarami sadzy i zatruciami tlenkiem węgla.

Obecnie kominiarze mają dużo pracy i na ich usługi trzeba czekać w długiej kolejce.

Piotr Masłowski mówił też o rodzinnej tradycji kominiarskiej i codziennej pracy.

 

Link tutaj (od 00.56.56 do 01.06.21 programu)

Źródło: TVP3 Poznań, Witaj Wielkopolsko!

W dniu 18.11.2022 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.
W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z zaprzyjaźnionego oddziału KIK w Bydgoszczy a także członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy Jeremias.
Głównym jednak punktem zebrania było testowe wprowadzenie tzw. „studium przypadku”, jako element szkolenia Kominiarzy. Uczestnicy przedstawiali napotkane w życiu zawodowym sytuacje problemowe, by wespół z pozostałymi uczestnikami ustalić optymalne zachowania i rozwiązania, będące w zgodzie z regulacjami prawnymi. Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.
Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.
Nie zabrakło także czasu na bieżące sprawy organizacyjne.
Miłym wydarzeniem było uhonorowanie gospodarza spotkań – Komendanta Edmunda Kwidzyńskiego okolicznościową statuetką w podziękowaniu za gościnę, wyżywienie, a i czasami nawet nocleg.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

 

 

W dniach 3-4 listopada 2022 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „HELENA” koło GIŻYCKA odbyło się szkolenie z zakresu przepisów i procedur kominiarskich, którego organizatorem był Zarząd Spółdzielni „KOMINIARZ” w Olsztynie. Uczestniczyło w nim łącznie 33 mistrzów i czeladników kominiarskich.

Prelegentami byli Marcin ZiombskiPrezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z siedzibą w Warszawie oraz Roman Adamus – Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu.

Harmonogram szkolenia obejmował wiele interesujących tematów związanych z naszym zawodem, zarówno w sferze obowiązujących przepisów jak również  z zakresu codziennych, praktycznych zdarzeń, z którymi niejednokrotnie spotykamy się. Bardzo obszernie poruszony został aktualny obecnie temat „Cyfryzacji dokumentacji kominiarskiej  w systemie ZONE”, wzbudzający takie wiele pytań i emocji.

Przyjęta formuła szkolenia nie polegała jedynie na przekazywaniu informacji poprzez wyświetlanie prezentacji ale również na zadawaniu szeregu pytań oraz wymianie zdań i doświadczeń. Takie rozwiązanie bardzo wzbogaciło treści szkoleniowe i spodobało się wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie dwudniowego szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w szkolenie.  Marcinowi Ziombskiemu i Romanowi Adamusowi należą się słowa najwyższego uznania za profesjonalne i merytoryczne przeprowadzenie szkolenia. Prezes Spółdzielni Jarosław Sawicki w formie podziękowań przekazał im okolicznościowe Statuetki kominiarza.

Jarosław Sawicki

Foto: Spółdzielna „KOMINIARZ” w Olsztynie

 

Sezon grzewczy w pełni. Kominiarze mają dużo pracy. W Wielkopolsce tylko w tym roku  miało miejsce ponad 1100 pożarów sadzy w kominie.

O ich skutkach mówił brygadier Sławomir Brandt  z Zespołu Prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak uniknąć pożaru sadzu  i zatrucia tlenkiem węgla radził mistrz kominiarski Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.

Z kolei o konsekwencjach prawnych za zaniedbanie obowiązków w tym zakresie informował Paweł Łukaszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 

Link tutaj (od 10’50” do 13’20”programu)

Źródło: TVP3 Poznań TELESKOP

 

 

Mistrz kominiarski Mirosław Antos  z Krajowej Izby Kominiarzy w rozmowie z Rzecznikiem prasowym komendanta głównego PSP bryg. mgr inż. Karolem Kierzkowskim.

Czujka tlenku węgla powinna być instalowana w każdym budynku w którym jest zainstalowane źródło ciepła, ale nie zastąpi wizyty kominiarza.

Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa.   Zaproś kominiarza!

Filmy  opracowane przez Wydział Prasowy KG PSP

Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa

Sezon ogrzewczy o czym pamiętać?

Źródło: facebook.com/panstwowastraz.pozarna

W dniu 28.10.2022 w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Południowa Wielkopolska Krajowej Izby Kominiarzy w Kaliszu.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Marek Wojtas.  W sprawozdaniu  przedstawiał przebieg Zjazdu Delegatów KIK 10.05.2022 w Skierniewicach.  Budowanie wizerunku kominiarza, spotkania międzynarodowe -zdalnie Kongres Kominiarzy USA, relacje, targi, kampania społeczna „Zaproś kominiarza”, kominiarskie działania oddolne, w tym współpraca ze strażą pożarną i nadzorem budowlanym.

Przedstawił udział delegacji Oddziału Południowa Wielkopolska podczas  Święta Kominiarzy Police 30.05.2022. Święto było doskonale zorganizowane i nasi przedstawiciele byli bardzo zadowoleni z miłego spotkania kominiarzy z różnych organizacji  z całej Polski.

Marek Wojtas zrelacjonował III Konwent Pracodawców Kominiarskich 05.08.2022 w Skierniewicach, „Cyfryzacja w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza.” pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas Konwentu Przedstawiciele GUNB zaprezentowali SYSTEM ZONE oraz  E-PROTOKÓŁ.

Omówił inicjatywę Wiesława Zabawy – Kongres Kominiarski w Ryglicach i kampanię społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Z kolei Piotr Pacyna omówił statystki przyczyn pożarów w budownictwie mieszkalnym. Podkreślił, że w latach 2011- 2021 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 156 %. Z 6 108 pożarów w roku 2011 do 15.626 w roku 2021.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja członków Oddziału.

Dominika Ignasiak

Foto: KIK Kalisz

Zapisz się do newslettera