0%

Archive for the
‘Wydarzenia’ Category

Krajowa Izba Kominiarzy przyłączyła się do apelu ekspertów w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.

Obecnie drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0) objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.

Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną z osiągalną alternatywą. Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII.

Sygnatariuszami apelu są między innymi:

Grupa Drewno Pozytywna Energia

Polskie Forum Klimatyczne

Fundacja Zielone Ciepło

Krajowa Izba Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Korporacja Kominiarzy Polskich

Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE

Stowarzyszenie Kominki i Piece

Cech Zdunów Polskich

Petycję można podpisać tutaj 

Pobierz PDF tutaj

W dniach od 30 maja do 1 czerwca odbyło się Ogólnopolskie Święto Kominiarzy Szczecin 2022.

Zorganizowane przez Zachodniopomorski Oddział KKP SZ pod przewodnictwem prezesa Sławomira Okrucha.

Bazą był Hotel Dobosz zlokalizowany w Policach, uroczej miejscowości leżącej zaledwie 14 km od Szczecina.

Centralnym punktem Święta był przemarsz kominiarzy z rodzinami i pocztów sztandarowych ulicami Szczecina do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła. Tam została odprawiona uroczysta msza święta w intencji kominiarzy i ich rodzin.

W kolejnym dniu organizatorzy zapewnili uczestnikom zwiedzanie Szczecina oraz rejs statkiem po Odrze i jeziorze Dąbskim.

W Święcie uczestniczyli kominiarze z różnych organizacji, co zostało przez nich bardzo wysoko cenione. Była wspólna zabawa i integracja. Chwalono perfekcyjną organizację, którą kierował  prezes Sławomir Okruch.

Na bankiecie ogłoszono, że kolejne Ogólnopolskie Święto Kominiarzy za rok zostanie zorganizowane w Bydgoszczy, co zostało przyjęte oklaskami.

 

Galeria Foto: Piotr Masłowski

W dniach 1 i 2 czerwca 2022 roku  w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyły się  dwa spotkania szkoleniowe z tematyki katastrof budowlanych przeznaczone dla przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z całego kraju.

Na zaproszenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pani Doroty Cabańskiej  prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski przedstawił prezentację i omówił nieprawidłowości wady oraz zagrożenia związane z budową i eksploatacją przewodów kominowych.

Ważnym aspektem jest wskazanie na fakt, iż przyczyną wadliwego działania przewodów kominowych są:

–  wady projektowe

– nieprawidłowości związane z wykonaniem oraz bardzo istotne

– eksploatacja przewodów kominowych.

Prezes Ziombski podkreślił, iż mistrz kominiarski w swojej pracy opiera się zarówno na wymaganiach zawartych w ustawie Prawo Budowlane i przywołanych tam rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz jeśli chodzi o kwestie eksploatacyjne, na wymagania zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymagań do budynków mieszkalnych.

Przytoczył również wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej, wymaganiach sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przywołanych w wyżej wymienionych aktach prawnych, polskich normach.

Korzystając z przygotowanej wcześniej przez Mirosława Antosa prezentacji dotyczącej zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych podkreślił ryzyko zatrucia tlenkiem węgla oraz zagrzybienia/zawilgocenia mieszkań.

W dalszej części prezentacji, której autorem jest Sebastian Ziombski przedstawił kilkadziesiąt przykładów wad kominowych wraz z podstawami normowymi lub wynikającymi z rozporządzenia.

Podczas wielu rozmów kuluarowych z Inspektorami Nadzoru Marcin Ziombski oraz towarzyszący Mirosław Antos – rzecznik KIK oraz Sebastian Ziombski – prezes Oddziału łódzko-mazowieckiego, poruszali tematy i odpowiadali na pytania dotyczące współpracy na linii: mistrz kominiarski-nadzór budowlany.

Sebastian Ziombski
W dniu 25 maja 2022 roku w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, nieopadal Gdańska odbyło się szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Gospodarzem technicznym szkolenia była firma Viessman, użyczając nie tylko miejsca na prelekcje, ale także bogate laboratorium do przeprowadzania warsztatów praktycznych.
Sprzęt do analizy spalin oraz bogatą prezentację wraz z praktycznym szkoleniem zapewniła firma Testo.
Merytoryczną stronę szkolenia zabezpieczył Śląski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, natomiast kwestie logistyczne oraz pełnienie funkcji gospodarza spotkania przypadło Pomorskiemu Oddziałowi Krajowej Izby Kominiarzy.
Szkolenie, z uwagi na duży zasób materiałów szkoleniowych oraz przewidziane ćwiczenia praktyczne, trwało od godziny ósmej do szesnastej. Dlatego też część uczestników, wraz z prelegentami skorzystała z zorganizowanego noclegu.
Prelegentami podczas spotkania byli:
Karol Gołoś – Przedstawiciel firmy Viesssmann.
Maciej Pudelski – Przedstawieciel firmy Testo.
Roman Adamus – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Marcin Kot – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Koordynatorzy logistyczni:
Daniel Pieścikowski – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Damian Cupiał – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Daniel Pieścikowski

Dnia 10.05.2022, w Skierniewicach, odbył się VI Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranych przywitał Prezes Marcin Ziombski, otwierając tym samym obrady. Wśród uczestników pojawili się zaproszeni goście – Prezes Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku – Beata Brzozowska, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy – Wiesław Zabawa, który opowiedział o organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy w Ryglicach.

W Krajowej Izbie Kominiarzy funkcjonuje Kapituła „Medalu za zasługi dla Kominiarstwa”, której Kanclerzem jest Krzysztof Ziombski. W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska kominiarskiego Medalami za Zasługi dla Kominiarstwa odznaczeni zostali :

  1. Roman Adamus, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  2.  Jarosław Sawicki, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  3. Andrzej Filipkowski, członek KIK,

Na wstępie Zjazdu, przyjęto regulamin zebrania, protokół z poprzedniego zjazdu i powołano prezydium, a także komisje, niezbędne do realizacji obrad:

Do prezydium powołano:

Przewodniczący – Roman Adamus,

Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sawicki,

Sekretarz – Daniel Pieścikowski,

Asesorzy – Wiesław Czuba, Maciej Rogala

Komisję Skrutacyjną utworzyli:

Przewodniczący: Sebastian Ziombski,

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Urbanowicz,

Sekretarz: Dariusz Mroczek

W skład komisji uchwał i wniosków weszli:

Przewodnicząca: Sylwia Matusiak,

Z-ca Przewodniczącego: Adam Jędryka,

Sekretarz : Dariusz Piotrowski

Po ustaleniu, iż ilość obecnych Delegatów upoważnia Zjazd do podejmowania decyzji, przystąpiono do dalszej części obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, oraz propozycje kierunków działań na kolejny rok przedstawił Prezes Marcin Ziombski.

Działania Głównej Komisji Rewizyjnej, odczytał jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski.

Sprawozdanie z czynności Sądu Koleżeńskiego zreferował Andrzej Wilczek – jego Przewodniczący.

Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdania za rok 2021. W wyniku głosowania tajnego, Delegaci udzielili absolutorium Prezesowi Marcinowi Ziombskiemu oraz Wiceprezesom: Romanowi Adamusowi, Jarosławowi Sawickiemu, Robertowi Ratajskiemu, Adrianowi Redzie i Danielowi Pieścikowskiemu.

Do wolnej dyskusji udział zgłosili: Adrian Reda, Artur Zieliński, Robert Ratajski, Marcin Ziombski, Tomasz Rusek, Edward Kwiatkowski. Panowie poruszyli temat składek wysokości i ściągalności członkowskich Stowarzyszenia Krajowej Izby Kominiarzy. Pan Adrian Reda wystosował postulat, by określić procentowo, jaka część składki będzie przeznaczona na kampanie reklamowe.

Na czerwiec 2022 roku zaplanowane zostało zebranie ze Skarbnikami i Prezesami Oddziałów, na którym będą omawiane tematy związane z finansami Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się na platformie komunikacyjnej Teams.

Pan Mirosław Antos podjął temat by członkowie KIK wykazywali większe zaangażowanie w  działania Organizacji. Stowarzyszenie pomaga w podnoszeniu standardów i kwalifikacji w pracy zawodowej.

Na tym zebranie zakończono.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski

 

Zgodnie z długoletnią tradycją Poznania w dniu wspomnienia Św. Floriana, patrona kominiarzy, strażaków, hutników, piekarzy i zdunów, została odprawiona msza święta w kościele przy ul. Kościelna 3.

Nabożeństwo tradycyjnie rozpoczęło się złożeniem kwiatów przy relikwiach św. Floriana

Wiara

sprawia, że wszystko jest możliwe

Miłość

sprawia, że wszystko jest proste

Nadzieja

sprawia, że wszystko zadziała

W tym dniu, powyższe motto stało się realne.

Liczba osób uczestniczących we mszy św. była „znaczna”.

Podziękowania należą się w pierwszej kolejności księdzu Proboszczowi oraz kolegom z Oddziału poznańskiego Korporacji Kominiarzy Polskich, a także Wojewodzie Wielkopolskiemu Panu Michałowi Zielińskiemu. Straż Pożarną reprezentowali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, komendant Miejski PSP w Poznaniu, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej

Wszystkim tym osobom, którym z różnych przyczyn nie było dane być w tym dniu i w tym miejscu z nami,

mamy dobrą wiadomość…

…za rok też tam będziemy i wtedy możecie dołączyć do nas:)

KIK Poznań – Piotr Masłowski

W dniu 3 maja 2022r. w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się doniosła uroczystość wręczenie najwyższych odznaczeń Państwowych.
W jej trakcie Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki dokonał wręczenia Brązowego Krzyża Zasługi nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. mistrzowi kominiarskiemu Jarosławowi Sawickiemu.
To zaszczytne wyróżnienie było docenieniem zaangażowania w rozwój rzemiosła kominiarskiego.
Źródło zdjęć:
Urząd Wojewódzki w Olsztynie, arch. pryw.