O nas

Najnowsze artykuły

Serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszych artykułów i bycia na bieżąco

[mesmerize_latest_news item_class=”card bottom-border-color1 no-padding no-shadow” posts=”3″ columns=”4″]

Naszą misją jest bezpieczeństwo

Statutową misją KIK jest działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

ZOBACZ STATUT

Tworzymy historię

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy. W zebraniu wzięli udział mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie od tamtego momentu tworzy nową historię kominiarstwa w Polsce. W naszym zarządzie zasiadają trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. Izba posiada już ponad 400 członków. Prowadzimy współpracę z Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki.

Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków i kolejne współprace. Nasi członkowie mogą należeć do więcej niż jednej organizacji kominiarskiej, z którymi również działamy dla wspólnego dobra rzemiosła.

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

DOŁĄCZ DO NAS

Przyświecają nam wyższe cele

Nasza organizacja działa dla dobra jej członków, obywateli RP, całego kominiarstwa oraz środowiska naturalnego.

WSPÓLNOTA

Reprezentujemy i bronimy interesu naszych członków. Prowadzimy działania w celu unifikacji  środowiska kominiarskiego. Regularnie spotykamy się w celu realizacji projektów KIK i wymiany opinii. 

EDUKACJA I PROMOCJA ZAWODU

Oferujemy naszym członkom szkolenia doskonalące ich umiejętności i kompetencje w branży w celu realizacji przez nich usług dla jak najlepszej ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelowi, rodzinie i członkom stowarzyszenia. Szerzymy wiedzę dotyczącą poprawnych technik czystego spalania, konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz prowadzimy działalność informacyjną i wydajemy opinie na tematy budzące kontrowersje w branży. 

PRAWO

Dążymy do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich. Działamy na rzecz ochrony prawnej zawodu, realizacji udogodnień prawnych oraz ochrony praw konsumentów.

BEZPIECZEŃSTWO I WPÓŁPRACA

Współdziałamy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.  Optujemy za weryfikacją bezpieczeństwa nowych technologii. Działamy na rzecz ochrony praw konsumentów oraz promujemy prawo obywatela do indywidualnego ogrzewania. Szerzymy postawy etyczne w środowisku kominiarskim.

TECHNOLOGIA

Wspomagamy rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie odprowadzania spalin i wentylacji. Promujemy bezpieczne nowoczesne technologie.

ŚRODOWISKO

Podejmujemy działania dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji. Promujemy czyste i ekonomiczne metody spalania oraz edukujemy na temat konieczności stosowania dobrych paliw opałowych.

Rozwijamy się dla kominiarstwa

Jesteśmy dumni z naszych wspólnych osiągnięć, a ich mnogość pragniemy wciąż powiększać.

Członków izby

KLIENTÓW ZADOWOLONYCH Z USŁUG NASZYCH CZŁONKÓW ROCZNIE

lIKWIDOWANYCH ZAGROŻEŃ ROCZNIE

Nasi partnerzy

Dobrze jest działać wspólnie

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś mistrzem kominiarskim lub czeladnikiem i chcesz należeć do naszej wspólnoty to serdecznie Cię zapraszamy

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Zapisz się do newslettera