Patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla akcji społecznej „Zaproś kominiarza”

Nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  objął patronatem w bieżącym sezonie grzewczym akcję społeczną  „Zaproś kominiarza” prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

W piśmie Komendanta czytamy „…najważniejszą zasadą praktyki współczesnego, zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, stosowana również w obszarze ochrony przeciwpożarowej, jest prymat działań zapobiegawczych oraz profilaktyki społecznej i edukacji nad sferą działalności interwencyjnej.  Z tym większą uwagą i zainteresowaniem Państwowej Straży Pożarnej spotykają się inicjatywy adresowane przede wszystkim do zarządców oraz użytkowników budynków mieszkalnych, które w praktyce pozostają poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych.”

 patronat-kg-psp-scan