ŚWIADECTWO OCHRONNE DLA ZNAKU KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał świadectwo ochronne na znak towarowy nr R 298158 dla Krajowej Izby Kominiarzy stwierdzające udzielenia prawa ochronnego.