Szkolenie techniczne dla członków Krajowej Izby Kominiarzy – 17.03.2021r.

Szkolenie techniczne dla członków Krajowej Izby Kominiarzy – 17.03.2021r.

Domena publiczna obraz Gerd Altmann z Pixabay

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Na wniosek uczestników termin szkolenia został przesunięty

na dzień 17 marca 2021 na godz. 10.00  

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem KOMINKÓW i Krajową Izbą KOMINIARZY organizuje w ramach inicjatywy „3K” (Kominiarz + Komin + Kocioł/ Kominek) pod patronatem OSKP cykl  szkoleń techniczno- produktowych, które będą prowadzone przez producentów kotłów/kominków  w zakresie wymagań stawionych kominom, instalacjom spalinowym i wentylacji  do oferowanych przez nich  na rynku urządzeń grzecznych.


Sygnalizowana  wielokrotnie przez naszych członków i współpracujących z nami mistrzów kominiarskich potrzeba  poznania aktualnej rynkowej oferty urządzeń grzewczych  opalanych drewnem i pelletem drzewnym pod kątem wymagań stawianych instalacji odprowadzania spalin  jest niezbędna dla ich prawidłowego doboru, odbioru  i czyszczenia i kontroli w trakcie użytkowania.
Zamysłem organizatorów jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie online.  Pierwszą firmą która zaprosiła nas na szkolenie produktowe jest firma   HAJDUK  Agnieszka i Dariusz Nasińscy Spółka z o.o. 

Prezentacja (w tym zagadnienia dotyczące instalacji odprowadzania spalin – w załączeniu agendaplanowana jest na dzień 17.03.2021 w godzinach przedpołudniowych (komunikator ZOOM).W trakcie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań  w ramach i merytoryczna dyskusja.

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl z podaniem adresu mailowego, na który zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny uczestnika szkolenia.

Piotr Cembala

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

Agenda PDF