0%

Posts Tagged
‘czad’

Główna / czad

Kampania “ZAPROŚ KOMINIARZA” nabiera tempa. Trafiła już do 354 456 osób i liczba ta stale rośnie.

www.ZaprośKominiarza.pl

Pamiętaj!

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości.

www.ZaprośKominiarza.pl

W środę 20 października na terenie JRG nr 5 KM PSP m. st. Warszawy odbył się briefing prasowy z udziałem Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Pana Mirosława Antosa przedstawiciela Krajowej Izby Kominiarzy. Głównym tematem przeprowadzonej konferencji prasowej było uświadomienie, nagłośnienie i wzbudzenie do bezpiecznego zachowania społeczeństwa w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym oraz propagowanie kampanii społecznej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Głównym celem ropoczętego programu jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.  Akcja edukacyjna kładzie szczególnie duży nacisk na podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jej elementem jest uświadomienie korzyści, jakie niesie ze sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla.

Ponadto, kampania ma na celu przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

W 2021 roku powstało już 25696 pożarów w obiektach mieszkalnych, w których 310 osób straciło życie a 1447 osób odniosło obrażenia.
Strażacy odnotowali 3303 interwencje związane z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 31 osób straciło życie a 981uległo podtruciu.
Dodatkowo, strażacy odnotowali 12590 pożarów sadzy w kominach, w wyniku których trzy osoby straciły życie a 79 osób odniosło obrażenia.

Od 1 września 2021 roku miało miejsce 2814 pożarów w obiektach mieszkalnych,140 interwencji w związku z emisją tlenku węgla oraz 907 pożarów sadzy w kominach.
W wyniku pożarów życie straciło 31 osób, a 222 odniosły obrażenia. Niestety dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem, a 69 uległo podtruciu.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Foto: mł.kpt.Grzegorz Trzeciak – Wydział Prasowy KG PSP

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/rozpoczecie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

https://youtu.be/OQexG5shtWo

Kampania “ZAPROŚ KOMINIARZA” nabiera tempa. Trafiła już do 213 825 osób i liczba ta stale rośnie.

www.ZaprośKominiarza.pl

Pamiętaj!

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości.

www.ZaprośKominiarza.pl

We Wrocławiu rozpoczęła się „Czadowa Akcja”, w ramach której Urząd Miejski Wrocławia apeluje o wzmożoną czujność, kontrole urządzeń grzewczych, a także o wymianę pieców niskiej klasy.

Maciej Rogala, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy we Wrocławiu mówił o przebiegu i roli kontroli kominiarskiej, która będzie wykonana we wszystkich budynkach gminnych.

Link do artykułu tutaj

Źródło: wrocław.pl/zielony-wroclaw

Źródło: yotube.com/Wrocław TV

https://youtu.be/PRg5gFublJ0

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampanii po raz kolejny przewodzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię, która przyczynia się do zmniejszania ilości pożarów, zdarzeń, poszkodowanych i ofiar z udziałem tlenku węgla.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Link do strony zawierającej informacje i materiały dydaktyczne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Źródło: KG PSP

W dniach 13-15 września 2018 roku w Rybniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kominiarska „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”, zorganizowana przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Pana Premiera reprezentował  Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera do walki ze smogiem.

W Konferencji uczestniczyli władz samorządowych – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, kominiarze z całego kraju, zrzeszeni  w Krajowej Izbie Kominiarzy,   Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Gospodarzem  Konferencji był Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Kominiarze wręczyli panu ministrowi Piotrowi Woźnemu propozycje środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem.

Pobierz PDF

Przedstawicielom władz przekazane zostało Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Statystyki zatruć tlenkiem węgla” – Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – dr Mariusz Czyszek
 • „Kierunki i cele oraz aspekty prawne uchwały antysmogowej” – Platforma Producentów  Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe – Paweł Arczyński
 • „Energooszczędna wentylacja hybrydowa” – AERECO – Maciej Janicki
 • „Test 5-ciu pascali” – Wöhler – Rafał Staniek
 • „Nowoczesne techniki renowacji kominów” – CERMAS – Szot Tomasz
 • „Jaki wpływ na środowisko ma jakość spalanego drewna” – Systemy Kominowe Cheminées Poujoulat – Tomasz Rawiak, mgr Piotr Janczarek.
 • „Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi z domowych urządzeń opalanych paliwami stałymi. Zjawisko smogu” – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – dr inż. Tadeusz Dziok.
 • Wentylacja grawitacyjna w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych – Stowarzyszenie Kominy Polskie
 • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – mistrzowie kominiarscy Piotr Kłodowski oraz Tadeusz Kominek.
 • Krajowa Izba Kominiarzy – prezes KIK mgr inż. Marcin Ziombski
 • „Program walki ze smogiem rzemiosła zduńskiego Ekoalternatywa” – Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych – starszy cechu Jacek Ręka,
 • „Redukcja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw stałych” – Uniwersytet Jagielloński – Prof. Dr hab. Mieczysława Najbar
 • Urząd Miejski Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska – mgr inż. Daniel Wolny
 • Straż Miejska w Katowicach – zastępca komendanta – Mariusz Sumara.
 • Krakowski Alarm Smogowy – Andrzej Guła
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Łukasz Tekeli
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Katarzyna Matuszek, Aleksander Sobolewski
 • „Odprowadzanie spalin z kotłów węglowych 5 klasy” – Kominflex – Bogusław Toporowski.
 • „Jakość środowiska wewnętrznego i jego wpływ na użytkowników w budynkach podlegających termomodernizacji” – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – prezydent stowarzyszenia – Rafał Schurma, Politechnika Śląska – Wydział Architektury – dr Aleksandra Witeczek
 • „Pomiar emisji spalin jako element zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji komunalnych urządzeń grzewczych” – Stowarzyszenie Kominy Polskie – Zbigniew A. Tałach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Grzegorz Czerski.
 • „Analiza spalin i statystyki w praktyce” – mistrzowie kominiarscy oraz zarządcy nieruchomości –Wojciech Noras, Wojciech Chmiel, Rafał Staniek.
 • Dyskusja oraz wymiana informacji, omówienie wpływu zanieczyszczonych urządzeń gazowych na środowisko (smog) oraz bezpieczeństwo ludzi.
 • Ogólnokrajowa grupa dyskusyjna „Czarne Bractwo” – jako część świata       kominiarskiego – nasza codzienność i sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – administratorzy Damian Cupiał i Mariusz Kubica

 

Foto: Wojciech Chmiel  KMKWŚ

Krajowa Izba Kominiarzy otrzymała Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie z dnia 10.10.2017r w sprawie  interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach.

Stanowisko zwraca uwagę na coraz częstsze przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (a właściwie ich komercyjnej nadinterpretacji) rozpowszechniane przez niektóre  podmioty oferujące swe wyroby na polskim rynku.

Przytacza fragmenty  pisma jakie Minister Infrastruktury i Budownictwa  ( pismo z 1 grudnia 2016 ) skierował do Krajowej Izby Kominiarzy:

„Należy wskazać iż obowiązujący przepis § 266 ust 1 ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi jak również mienia bądź ochrony środowiska , a więc spełnienia wymagania zawartego w art.5 ust 1 pkt. 1 lit b ustawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.”

Pełen tekst stanowiska do pobrania PDF

W dniach 14-15-16 września 2017r. odbyła się Pierwsza Konferencja Kominiarska zatytułowana „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”.

W trakcie konferencji kominiarze z terenu praktycznie całego kraju spotkali się by wspólnie omówić sposoby włączenia się środowiska kominiarskiego do pomocy w zwalczaniu smogu, a także w celu omówienia stanu merytorycznych przygotowań do rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Kominiarze gościli Wiceprezydenta Katowic Pana Mariusza Skibę, Wiceprezydenta Rybnika Pana Janusza Kopra, Wiceprezydent Zabrza Panią Katarzynę Dziubę oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana Jacka Kleszczewskiego. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędów Miast Katowic, Rybnika, Zabrza, Słupska. Przedstawiciele Straży Miejskiej z Katowic, Rybnika, Słupska; Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zabrza, Rybnika, Słupska.

W ramach konferencji prezentacje przedstawili prelegenci z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Przeróbki Chemicznej Węgla, Stowarzyszenia Dekarzy Polskich, Centrum Leczenia Oparzeń z Siemianowic Śląskich, Stowarzyszenia Kominy Polskie a także firm z którymi współpracuje całe środowisko kominiarskie: Schiedel, Komin-Flex, Aereco, Wobex, Wőhler.

Prezentacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez obecnych kominiarzy, którzy licznymi pytaniami i spostrzeżeniami aktywowali żywą dyskusję, co wymagało pewnej elastyczności czasowej i okazywało się lepszym wyznacznikiem czasu prowadzonego wykładu oraz jego treści niż sztywne ramy czasowe ograniczające wykładowcę.

Poza tym czas spędzony w gronie kominiarzy, którzy nie byli rozpraszani innymi czynnikami zewnętrznymi, pozwolił przedyskutować wiele kwestii odnośnie rodzaju i jakości pracy kominiarskiej. Kominiarze na co dzień zabiegani i zapracowani w swoich firmach mieli czas na przeżycie poczucia wspólnoty i omówienie wspólnych problemów i sposobów ich rozwiązywania.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, Cechu Beskidzkiego Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz kominiarze niezrzeszeni.

Sukcesem okazało się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Kominiarzy (prezes Marcin Ziombski) – Beskidzkim Cechem Kominiarzy (prezes Józef Waszek) – Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego (prezes Antoni Jagsz) – Korporacją Kominiarzy Polskich Oddział Katowice (prezes Rafał Dydak) – Stowarzyszeniem Kominy Polskie (prezes Piotr Cembala).

Organizatorzy składają serdecznie podziękowania wszystkim przybyłym na Pierwszą Konferencję Kominiarską, dziękujemy przedstawicielom kominiarzy, firmom, stowarzyszeniom oraz wszystkim, którym dobro kominiarstwa leży na sercu.

Juz dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną konferencję kominiarską do Zabrza, gdzie zaprosiła nas Pani Wice Prezydent Katarzyna Dziuba. Zabrze pragnie by kominiarskie serce zabiło w tym miejscu – KOPALNIA GUIDO.

Rafał Dydak

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Foto Wojciech Chmiel