Po
raz kolejny Krajowa Izba Kominiarzy włączyła się do projektu „Działaj z
imPETem!”.

Ma
on na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z
wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Zwraca uwagę mieszkańców na
problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.
Przeciwdziała zjawisku spalania tworzyw w paleniskach domowych i
zanieczyszczaniu powietrza.  

Więcej na www.działajzimPETem.pl