W dniach 13-15 września 2018 roku w Rybniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kominiarska „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”, zorganizowana przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Pana Premiera reprezentował  Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera do walki ze smogiem.

W Konferencji uczestniczyli władz samorządowych – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, kominiarze z całego kraju, zrzeszeni  w Krajowej Izbie Kominiarzy,   Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Gospodarzem  Konferencji był Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Kominiarze wręczyli panu ministrowi Piotrowi Woźnemu propozycje środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem.

Pobierz PDF

Przedstawicielom władz przekazane zostało Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Statystyki zatruć tlenkiem węgla” – Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – dr Mariusz Czyszek
 • „Kierunki i cele oraz aspekty prawne uchwały antysmogowej” – Platforma Producentów  Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe – Paweł Arczyński
 • „Energooszczędna wentylacja hybrydowa” – AERECO – Maciej Janicki
 • „Test 5-ciu pascali” – Wöhler – Rafał Staniek
 • „Nowoczesne techniki renowacji kominów” – CERMAS – Szot Tomasz
 • „Jaki wpływ na środowisko ma jakość spalanego drewna” – Systemy Kominowe Cheminées Poujoulat – Tomasz Rawiak, mgr Piotr Janczarek.
 • „Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi z domowych urządzeń opalanych paliwami stałymi. Zjawisko smogu” – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – dr inż. Tadeusz Dziok.
 • Wentylacja grawitacyjna w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych – Stowarzyszenie Kominy Polskie
 • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – mistrzowie kominiarscy Piotr Kłodowski oraz Tadeusz Kominek.
 • Krajowa Izba Kominiarzy – prezes KIK mgr inż. Marcin Ziombski
 • „Program walki ze smogiem rzemiosła zduńskiego Ekoalternatywa” – Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych – starszy cechu Jacek Ręka,
 • „Redukcja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw stałych” – Uniwersytet Jagielloński – Prof. Dr hab. Mieczysława Najbar
 • Urząd Miejski Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska – mgr inż. Daniel Wolny
 • Straż Miejska w Katowicach – zastępca komendanta – Mariusz Sumara.
 • Krakowski Alarm Smogowy – Andrzej Guła
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Łukasz Tekeli
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Katarzyna Matuszek, Aleksander Sobolewski
 • „Odprowadzanie spalin z kotłów węglowych 5 klasy” – Kominflex – Bogusław Toporowski.
 • „Jakość środowiska wewnętrznego i jego wpływ na użytkowników w budynkach podlegających termomodernizacji” – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – prezydent stowarzyszenia – Rafał Schurma, Politechnika Śląska – Wydział Architektury – dr Aleksandra Witeczek
 • „Pomiar emisji spalin jako element zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji komunalnych urządzeń grzewczych” – Stowarzyszenie Kominy Polskie – Zbigniew A. Tałach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Grzegorz Czerski.
 • „Analiza spalin i statystyki w praktyce” – mistrzowie kominiarscy oraz zarządcy nieruchomości –Wojciech Noras, Wojciech Chmiel, Rafał Staniek.
 • Dyskusja oraz wymiana informacji, omówienie wpływu zanieczyszczonych urządzeń gazowych na środowisko (smog) oraz bezpieczeństwo ludzi.
 • Ogólnokrajowa grupa dyskusyjna „Czarne Bractwo” – jako część świata       kominiarskiego – nasza codzienność i sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – administratorzy Damian Cupiał i Mariusz Kubica

 

Foto: Wojciech Chmiel  KMKWŚ

W dniach 7-9 czerwca w Szymbarku na Kaszubach spotkali się członkowie stowarzyszenia „Kominki Polskie”.
Po odbyciu Walnego Zjazdu, uroczyście celebrowano 15 lecie stowarzyszenia.
Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele Targów Poznańskich, Wydawnictwa „Świat Kominków”, European Chimney Association, Stowarzyszenia Kominy Polskie, Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Cechu Kominiarzy Polskich, Cech Zdunów Polskich, oraz Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych.
Obchody 15-lecia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Roman Adamus

Decyzją Kapituły Odznaczenia Stella Magna Artibus Technics z dnia 04.01.2018 roku pan dr Rudolf Kania, Senator Spółki Grupy Schiedel, otrzymał Medal Stella Magna Artibus Technics za szczególne zasługi:

 1. W zakresie integracji środowiska producentów kominów
 2. W działalności w zakresie propagowania nowoczesnych kominów na rynku polskim
 3. Za zaangażowanie w działalność lobbingową, tworzenie norm oraz przepisów prawnych dotyczących bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań kominowych

Aktu wręczenia Medalu dokonał pan Alessandro Cappellini, Prezydent Schiedel International.

 

Dr Rudolf Kania wykonuje swoje obowiązki zawodowe od 30 lat, w tym od 28 lat w budownictwie.
W 1985 roku uzyskał dyplom na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego; następnie studia podyplomowe w Lipsku (1987-1988), podczas których dr Rudolf Kania prowadził równolegle doradztwo tłumaczenia na rzecz eksportowego sektora budowlanego. W roku 1991 na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1985-1989 asystent i adiunkt na Uniwersytecie Opolskim. W firmie Schiedel pracował od 1995 r, najpierw jako przedstawiciel światowej grupy Lafarge, a od 1999 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.

Dla polskiej branży budowlanej zasłużył się przede wszystkim jako promotor innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju techniki kominowej. Rozpowszechnianie kominowego know-how pozwoliły na wprowadzenie innowacyjnej dla Polski izostatycznie prasowanej ceramiki charakteryzującej się doskonałymi parametrami technicznymi.

Dzięki zaangażowaniu Pana dr Rudolfa Kania firma Schiedel, jako jedna z niewielu firm, produkuje materiały budowlane wykorzystywane w co trzecim nowo wybudowanym budynku w Polsce. Pan dr Rudolf Kania intensywnie wspiera obszar badań i rozwoju, a także propaguje wprowadzanie wyrobów budowlanych w pełni bezpiecznych dla użytkownika. Jest inicjatorem wielu programów mających wpływ na dalszy rozwój branży budowlanej. Poza pracą zawodową aktywnie uczestniczy w działalności wielu międzynarodowych i krajowych organizacji, zrzeszeń i instytutów badawczych oraz naukowych Jest członkiem m.in. Business Center Club, Stowarzyszenia Kominy Polskie, Forum Individuelles Heizen, Eko Forum, Stowarzyszenia Opolski Dom, a także Pełnomocnikiem European Chimneys Association w Polsce.

Dr Rudolf Kania jest autorem wielu artykułów z zakresu techniki kominowej zawartych na łamach literatury fachowej, prasy branżowej, autorem publikacji w Monografii Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie (2014), redaktorem naukowym trzech publikacji Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie – Fakty, trendy i argumenty (2009), monografii The chimney as a technological challenge of modern (2011), oraz monografii Szkody kominowe – Chimney damages (2015),  które są rezultatem badań i dociekań szerokiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu jak i instytucji międzynarodowych.

Stowarzyszenie Kominy Polskie

Monografia „Szkody kominowe”, pod redakcją naukową dr Rudolfa Kanii została wyróżniona nagrodą „Efektywny – 2017” za najlepszą książkę promującą ideę bezpieczeństwa w budownictwie mieszkaniowym.

Nagroda została wręczona 8 września  2017 r. podczas II Seminarium członków i sympatyków stowarzyszenia POWEER w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Więcej na stronie Stowarzyszenia POWEER

 

W dniu 10 lutego 2017 r., w siedzibie Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy w obszarze TECHNIKI KOMINOWEJ, promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia pomiędzy:

KRAJOWĄ IZBĄ KOMINIARZY

i

EUROPEAN CHIMNEYS ASSOCIATION.

Krajową Izbę Kominiarzy reprezentował Prezes KIK Marcin Ziombski, a European Chimneys Association reprezentował dr Rudolfa Kania – Pełnomocnik Business Centre Club w European Chimneys Association

Podczas ceremonii obecni byli wiceprezesi Krajowej Izby Kominiarzy Roman Adamus i Wojciech Cedro.

Porozumienie obejmuje współdziałanie obu organizacji na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

1) przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu wiedzy empirycznej i doskonalenia zawodowego kadr obydwu organizacji oraz kształcenia praktycznego i teoretycznego;

2) wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. opracowywania wydawnictw    informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów;

3) działań promocyjnych;

4) inicjowania i wspierania różnorodnych form komunikacji pro-konsumenckiej;

5) współdziałania w zakresie rozpowszechniania bezpiecznych rozwiązań technicznych w obszarze systemów odprowadzania spalin i systemów wentylacyjnych określonych w polskim prawie, przepisach, normach i tradycji budowlanej.

European Chimneys Association i Krajowa Izba Kominiarzy uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz upowszechniania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych.

 

Porozumienie do pobrania tutaj 

Foto: Roman Adamus

Zapisz się do newslettera