W dniu 18.11.2022 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.
W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z zaprzyjaźnionego oddziału KIK w Bydgoszczy a także członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy Jeremias.
Głównym jednak punktem zebrania było testowe wprowadzenie tzw. „studium przypadku”, jako element szkolenia Kominiarzy. Uczestnicy przedstawiali napotkane w życiu zawodowym sytuacje problemowe, by wespół z pozostałymi uczestnikami ustalić optymalne zachowania i rozwiązania, będące w zgodzie z regulacjami prawnymi. Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.
Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.
Nie zabrakło także czasu na bieżące sprawy organizacyjne.
Miłym wydarzeniem było uhonorowanie gospodarza spotkań – Komendanta Edmunda Kwidzyńskiego okolicznościową statuetką w podziękowaniu za gościnę, wyżywienie, a i czasami nawet nocleg.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

 

W dniu 08.04.2022, dzięki gościnności Pomorskiej Dyrekcji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Pruszczu Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
Zebrani wysłuchawszy sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, sytuacji finansowej oraz działań Komisji Rewizyjnej przyjęli przedstawione informacje.
W głosowaniu jawnym Członkowie oddziału udzielili absolutorium Prezesowi oddziału Danielowi Pieścikowskiemu, oraz Wiceprezesom – Damianowi Cupiałowi, Zenonowi Pawlakowi, Mateuszowi Grzenkowiczowi i Piotrowi Cieszyńskiemu.
Zebranie było okazją do dyskusji i analizy ubiegłorocznych działań, podsumowania roku 2021, oraz ustalenia celów i zadań dla pomorskiego środowiska kominiarzy na rok bieżący.
Nim jednak doszło do Walnego zebrania, Zarząd oddziału zorganizował szkolenie produktowe firmy Jawar. Na temat produktów i systemów ceramicznych opowiadał Dyrektor Dariusz Plitowski.
Następnie specjalista d/s cyfryzacji – pan Michał Orban, przedstawił ponad dwugodzinną prezentację pt: Cyberbezpieczeństwo w kontekście funkcjonowania Zakładów Kominiarskich.
Bądź bezpieczny w sieci.
Daniel Pieścikowski

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa serdeczne gratulacje starszemu brygardierowi Piotrowi Socha z okazji powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy spokojnej i pomyślnej służby oraz wielu sukcesów w życiu tak zawodowym jak i prywatnym. Ze swojej strony deklarujemy chęć współpracy dla dobra i bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

zdjęcie archiwalne, rok 2016

Zapisz się do newslettera