0%

Posts Tagged
‘kominiarze’

Główna / kominiarze

„Z drobiazgów życiowych,

wykonanych wielkim sercem

powstaje wielkość człowieka”

kard. Stefan Wyszyński

 

Poznański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Kolegami z poznańskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich,  mają zaszczyt zaprosić wszystkich tych, którym „kominiarstwo nie jest obce”,

 

do udziału we mszy świętej w intencji kominiarzy i strażaków

 w Kościele Parafii rzymskokatolickiej

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  i Św. FLORIANA

przy ul. Kościelnej 8 w Poznaniu

04 maja 2022r. godz. 10.00

22 lutego 2022 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z przedstawicielami kominiarzy.

Jednym z powodów było podziękowanie Prezesowi Spółdzielni za wieloletnią współpracę, oraz wskazanie kierunku działania dla kominiarzy – analiza spalin.

Nasi koledzy z Orzesza podjęli temat, przetestowali sprzęt do wykonywania analizy, zdobyli uprawnienia i przetarli szlak dla braci kominiarskiej.

Przedstawiciele organizacji kominiarskich przekazali na ręce Prezesa okolicznościowe Dyplomy, oraz drobne upominki.

Prezes Jan Nowacki przechodzi na emeryturę, a działania Prezesa przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników gazowych podgrzewaczy wody użytkowej.

Kominiarze obecni na spotkaniu reprezentowali: Spółka Mistrzów Kominiarskich Chmiel, Noras, Pisarek s.c. z Orzesza, Krajową Izbę Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Województwa Śląskiego, Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy wyrazili chęć dalszej ścisłej współpracy.

 

Roman Adamus

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, Zakład Kominiarski w Gdyni, oraz jego Kierownika Mistrza Kominiarskiego Daniela Pieścikowskiego odwiedziła telewizja regionalna TVP 3 Gdańsk. O zbliżającym się sezonie grzewczym porozmawiali pod parasolem przywołany, oraz pani redaktor Urszula Matysiak.

Materiał Dzień dobry tu Gdańsk od 56 minuty materiału video tutaj 

 

Rok 2020 minął w Państwowej Straży Pożarnej pod znakiem intensywnych działań, które wpisały się w szeroko pojęte bezpieczeństwo kraju.

Strażacy wyjeżdżali do 583 228 zdarzeń, w tym 128 738 pożarów, 413 854 miejscowych zagrożeń i 40 636 alarmów fałszywych. W pożarach zginęło 489 osób, a 2836 odniosło obrażenia ciała.

W samych pożarach budynków mieszkalnych zginęło 360 osób, a 1859 zostało rannych.
Oznacza to, że 7 na 10 ofiar śmiertelnych pożarów zginęło w mieszkaniach lub domach.
Od 1 października do 31 grudnia 2020 roku, czyli w pierwszej połowie umownego sezonu grzewczego, strażacy prowadzili działania ratownicze w 1086 zdarzeniach z emisją tlenku węgla. Śmierć w nich poniosły 23 osoby, a 460 wymagało pomocy medycznej.

Dlatego na zlecenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim został zrealizowany film „Pożary w budynkach mieszkalnych” i udostępniony w serwisie youtube.

O tym jak groźna jest sadza zalegająca w nieoczyszczonych kominach mówił mistrz kominiarski Franciszek Walczak.

https://www.youtube.com/embed/KnRUAFtGwpI

Źródła: gov.pl/KG PSP/

KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim/youtube.com

(CC BY 3.0 PL)

W związku z epidemią koronawirusa, Słupscy kominiarze podjęli akcję KOMINIARZE W WALCE Z KORONOWIRUSEM, w ramach której przekazali  darowiznę w postaci potrzebnych przedmiotów na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. W akcji wzięli udział kominiarze działający w Mieście Słupsk oraz Powiecie Słupskim,  także Krajowa Izba Kominiarzy Oddział Pomorski.

W imieniu uczestników zbiórki dary przekazał kolega Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał.

Do wiadomości wszystkich kominiarzy publikujemy treść zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie świadczenia usług kominiarskich w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy wszystkich o uważne zapoznanie się z nimi i przekazaniu ich swoim pracownikom oraz wdrożenie w swoich zakładach pracy.

Warszawa, dnia 24 marca 2020

Szanowna Pani Dyrektor,

Pani Edyta Doboszyńska Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
W odpowiedzi na pismo proponuję rozważenie możliwości odłożenia rutynowych Wizyty kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora. Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:

– poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską

– poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą kominiarską

– przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1.5-2 m) od osób zamieszkujących lokal

– poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie znajdują się przewody kominowe

– założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

Z poważaniem

Izabela Kuchanka 
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Więcej informacji o tym jak należy postępować w obliczu obecnej sytuacji można znaleźć na stronie GIS, a ogólne informacje dotyczące postępowania można znaleźć tutaj

Poniżej publikujemy skan oficjalnego pisma

W dniu 11.12.2019r. w Skierniewicach odbyło
się Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem
Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Morawskiego.     Gośćmi zebrania  byli między innymi: Rafał Górski, Jacek
Górski, Tomasz Harzowski, Anna Nowacka – Opłat, Tomasz Opłat. Zebranie
rozpoczęło się przywitaniem zgromadzonych członków ZGKIK oraz zaproszonych
gości. Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia Zarządu z dnia
05.09.2019.

W  dalszej części zebrania Prezes Marcin Ziombski
przedstawił informację na temat działalności KIK :

–  Kontynuacja
współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie projektu
badawczo – rozwojowego „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów
Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE),

– „Komunikat KIK w związku z sezonem” oraz
ulotki z informacją do zarządców budynków

o konieczności zapewnienia nawiewu, zostały
rozesłane drogą mailową do wszystkich gmin w Polsce. Informacja do biskupów z wszystkich
diecezji w Polsce zostanie wysłana na początku roku 2020.

Roman Adamus zrelacjonował konferencję  „Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian
przepisów

i oczekiwań” która odbyła się w  Rybniku.

Tomasz Opłat wraz z małżonką Anna Nowacką – Opłat, w 2020 roku będą
organizatorami Święta Kominiarzy w Bydgoszczy. Wzięli udział w spotkaniu, by
przedstawić plan, jaki mają na zorganizowanie wyżej wymienionego Święta
oraz  by opowiedzieć na jakim są etapie
przygotowań.

Propozycje przyszłych działaniach na rzecz
ochrony powietrza w województwie mazowieckim miał przedstawić Pan Mirosław
Antos , ale ze względów zdrowotnych, nie był obecny na spotkaniu. Głos w
sprawie zabrał Prezes Marcin Ziombski, który w kilku słowach przedstawił
działania, jakie podejmują kominiarze KIK w województwie mazowieckim.

Rafał Górski przygotował i
przedstawił prezentacje o dostępnych platformach komunikacji. Zobowiązał się
do  przygotowania grupy na platformie
komunikacyjnej na potrzeby ZGKIK celem testowych prac np. na potrzeby opracowania
druków.

W 2021 roku przypada Czterdzieste Międzynarodowe Święto
Kominiarzy w Santa Maria Maggiore.

Tomasz Harzowski z lubuskiego Oddziału KIKpodjął się organizacji wyjazdu. Przygotuje
plan  uwzględniający pobyt i dojazd.

Jarosław Sawicki wystąpił z zapytaniem o wsparcie
finansowe dla chorego mistrza kominiarskiego w Warmii. Piotr Pacyna umieści
odpowiednie informacje na stronie internetowej KIK.

Data następnego spotkania została ustalona na marzec 2020 roku

Edyta Adrian-Mika

W dniu 8 grudnia 2019 w gminie Wiązowna odbył się Kiermasz świąteczny  i uroczyste ubierania choinki.  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Krajowej Izby Kominiarzy. Odwiedził je Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna.  Z przesłaniem kampanii społecznej „Zaproś kominiarza” wystąpili Mirosław Antos, Bogusław Reda, Adrian Reda, Marek Mitas, Robert Chodkiewicz.  

Foto: Marek Mitas