W dniu 23.11.2018r. w Pleszewie odbyło się zorganizowane przez Klaster Kotlarski spotkanie przedstawicieli:

Krajowej Izby Kominiarzy – Marcin Ziombski i Piotr Pacyna,

Stowarzyszenia Kominy Polskie – Piotr Cembala – Prezes, dr. Rudolf Kania – senator Grupy Schiedel, Krystian Kula, Roman Nowak,   Wojciech Zawadzki – Ontop Metaloterm,

Klaster Kotlarski – członkowie zarządu Sławomir Śliwa, Jerzy Tilgner oraz członkowie zwyczajni Klastra.

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski jest inicjatorem i organizatorem szeregu szkoleń i innych działań na rzecz środowiska kotlarskiego. Prowadzi badania i inicjuje zawiązywanie konsorcjów badawczych:  2011 powstało konsorcjum „Opracowanie wspólnego, innowacyjnego produktu rynkowego dla firm Klastra Kotlarskiego otwarciem dla funkcjonowania zaawansowanych procesów w klastrze” przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Efektem pracy kolejnego konsorcjum było skonstruowanie, wykonanie i przebadanie kotłów „Klaster 5” o mocy 14 i 23 kW. Kotły te uzyskały w 2017r. certyfikat 5 klasy.   Zobacz   www.klasterkotlarski.pl 

Tematem była propozycja  utworzenie Inicjatywy „3K” (Kocioł+ Komin+ Kominiarz)

Motto:

Prawidłowo pracujący komin jest gwarantem osiągnięcia zakładanej efektywności energetycznych kotłów węglowych 5 klasy:

Diagnoza stanu związanego z wprowadzaniem KOTŁÓW 5 KLASY, wymogi w zakresie odprowadzania spalin oraz kierunki działań była przedmiotem prezentacji pt. „Kocioł 5 klasy innowacja czy zagrożenie …- spojrzenie od strony komina”, którą przedstawił Piotr Cembala Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie.

 • Przed przystąpieniem do wymiany kotła (lub w trakcie audytu energetycznego) konieczne jest sporządzenie audytu kominowego;
 • należy wspólnie : środowisko producentów kotłów + środowisko kominiarzy opracować „warunki techniczne- wymagania” dla kominów obsługujących kotły węglowe 5 klasy
 • informacja o konieczności przeprowadzenia audytu winna znaleźć się w DTR producentów kotłów;
 • środowisko kominiarzy rozpowszechni wspólnie opracowaną instrukcję wśród współpracujących kominiarzy;
 • winien powstać materiał informacyjny rozpowszechniony w branżowej prasie technicznej;
 • warunki upowszechnić w jednostkach przyznających dotacje aby współdziałały z audytem energetycznym;
 • W przypadku nowoprojektowanych kotłowni środowisko producentów kotłów + środowisko producentów kominów opracuje „Wytyczne projektowo- techniczne” dla różnych rozwiązań kominów do obsługi kotłów węglowych 5 klasy,
 • wytyczne upowszechnić u projektantów.
 • Nastąpić powinna branżowa (wewnętrzna) integracja producentów kotłów węglowych 5 klasy w zakresie opracowanych instrukcji wg. pkt 1 i 2 (powszechna akceptacja).
 • Szkolenia i materiały informacyjne dla montażystów.
 • Obowiązkowy odbiór kominiarski po realizacji modernizacji lub w trakcie uruchamiania kotłowni oraz obowiązkowe okresowe przeglądy – jako element gwarancji udzielanej przez producenta,
 • opracowanie przez kominiarzy „checklisty” specjalnie dedykowanej kotłom 5 klasy lub publikacja w dokumencie „gwarancja kotła”;
 • „Checklista” jako dokument rozliczenia pozyskanej dotacji – promocja u donatorów.
 • Wspólne działania inicjatywy „3K”

Na obecnym etapie Klaster oraz SKP przygotują zapisy instrukcji dla producentów kotłów uwzględniające konieczność obsługi kominiarskiej pod rygorem utraty gwarancji na kocioł. Kolejne działania w przyszłości.

Marcin Ziombski

Prezes KIK

Foto: Ireneusz Odrobiński

W dniu 24 października 2018 r. Stowarzyszenie Kominy Polskie zawarło z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie porozumienie o współpracy w obszarze techniki kominowej, kominkowej i zduńskiej, promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia. W imieniu stowarzyszeń porozumienie podpisali Prezes SKP Piotr Cembala oraz Prezes OSKP Paweł Węgrzyn.

W porozumieniu czytamy między innymi:

“… Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz upowszechniania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.”

Pełna treść Porozumienia  

W dniach 7-9 czerwca w Szymbarku na Kaszubach spotkali się członkowie stowarzyszenia „Kominki Polskie”.
Po odbyciu Walnego Zjazdu, uroczyście celebrowano 15 lecie stowarzyszenia.
Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele Targów Poznańskich, Wydawnictwa „Świat Kominków”, European Chimney Association, Stowarzyszenia Kominy Polskie, Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Cechu Kominiarzy Polskich, Cech Zdunów Polskich, oraz Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych.
Obchody 15-lecia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Roman Adamus

Zapisz się do newslettera