0%

Posts Tagged
‘Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego’

Główna / Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

W dniach 13-15 października, wzorem lat poprzednich, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zorganizowała IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej. W tym roku wydarzenie to odbyło sie pod nazwą „Kominiarz a nowoczesne metody ogrzewania i zmiany organizacyjno – prawne”.

Konferencja pod patronatem honorowym pani Minister Doroty Cabańskiej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas bardzo napiętego harmonogramu, prezentacje swoich produktów dokonały takie firmy jak Eco Pal z szerokim asortymentem ekologicznych paliw, Rodtech i nowoczesne technologie czyszczenia przewodów kominowych jako narzędzia walki ze smogiem.

Bardzo ciekawe prezentacje z zakresu kominiarstwa przedstawili kol. Tomasz Szołdrowski – kontrola szczelności przewodów kominowych, o wadach i zaletach pelletu opowiedział kol. Damian Cupiał, zasady wykonywania analizy spalin, na przykładzie wykonywanych kontroli omówił kol. Wojciech Noras.

Podstawy prawne i ewentualne konsekwencje stosowania przewodów spalinowych z PCV przedstawił kol. Roman Ochociński, zaś o problematyce i wymaganiach prawnych w stosunku do użytkowania butli gazowych zreferowali kol. Tadeusz Kominek i Piotr Kłodowski.

Możliwości działania, wraz z prezentacją testu 4 Pa, przedstawiła firma Pascal, a pan Mariusz Sumara zaprezentował możliwości i perspektywy działania bezzałogowych statków powietrznych, w walce ze smogiem.

Konferencję wsparli także przedstawiciele śląskich samorządów. O stanie powietrza w Rybniku opowiedział Wiceprezydent pan Piotr Masłowski, a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, między innymi, głos zabrał pan Mariusz Świąder.

Bardzo ciekawą prezentację na temat biomasy jako zamkniętego obiegu gospodarki naturalnej przedstawił pan Krzysztof Woźniak, reprezentujący Forum Klimatyczne.

Centralnym punktem dnia pierwszego było spotkanie z przedstawicielem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, panem Wiktorem Grudniem, który pod nieobecność pani Minister Doroty Cabańskiej przedstawił stopień zaangażowania, celów tworzenia oraz terminów wdrożenia systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wskazał także na rolę i czynności Kominiarzy w jego tworzeniu i funkcjonowaniu. Pan Wiktor Grudzień poinformował, iż w ramach wspomnianego programu, planowane jest utworzenie ewidencji Mistrzów i Czeladników Kominiarskich, oraz wprowadzenie wyłącznie cyfrowych protokołów z okresowych kontroli przewodów kominowych. Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a w konsekwencji sporą ilością pytań i wątpliwości w tym zakresie.

Wśród zabierających głos w imieniu wiodących organizacji kominiarskich, znalazł się także prezes Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcin Ziombski, który przedstawił zakres działania oraz nowości w organizowanej od lat akcji „Zaproś kominiarza”.

Konferencja zakończyła się bardzo merytoryczną dyskusją na temat przyszłości i kierunków rozwoju środowiska Kominiarzy, ich roli w walce o czyste powietrze i zagrożeniami z tytułu występowania smogu.        

Ostatniego dnia sformułowano postulat w imieniu kominiarzy uczestniczących w konferencji, do decydentów wiodących organizacji kominiarskich, celem podjęcia wspólnych działań mających na celu zwiększenie aktywności przedstawicieli kominiarzy w sferach rządowych. Szczegółowy zapis w najbliższym czasie zostanie przesłany do stosownych stowarzyszeń.

W imieniu Krajowej Izby Kominiarzy dziękuję Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego za trud włożony w zrealizowanie konferencji.

Dzięki świetnej organizacji, uczestnicy mogli pozyskać wiele cennej wiedzy, wymienić poglądy i doświadczenia oraz uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach. Do zobaczenia w przyszłym roku.   

Daniel Piescikowski

wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy

Foto: Agata Widera KMKWŚ

W dniach 24-26.09.2021 gościnne progi Wojewódzkiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, przyjęły Mistrzów Kominiarskich, którzy zjechali się do Pruszcza Gdańskiego na rzemieślniczy kurs dla kandydatów na biegłych.

Organizatorem kursu był Pomorski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy merytorycznym wsparciu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, a także Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy Mistrzów Kominiarskich  na temat współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości, oraz świadczeniu usług w zakresie biegłego.

Uczestnikami byli członkowie Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, oraz uczestnicy niezrzeszeni.

Na Szkoleniu omawiano między innymi, podstawy prawne, występujące problemy techniczne w terenie, sposób prowadzenia działań kontrolno – rozpoznawczych,  plan pracy biegłego, czy też sporządzanie dokumentacji.

Prowadzącymi szkolenie byli Biegły Sądowy, Mistrz Kominiarski, Wiceprezes Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Kot, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, wieloletni Biegły Sądowy Piotr Kłodowski, oraz Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy, wieloletni Biegły Sądowy Roman Adamus.

Za część organizacyjno – techniczną odpowiadał Zarząd Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarza, w osobach Prezesa Daniela Pieścikowskiego oraz Wiceprezesa ds Technicznych Damiana Cupiała.

Spotkanie to, przyniosło nie tylko możliwość pozyskania sporej wiedzy technicznej dla przybyłych Mistrzów Kominiarskich, ale także możliwość spotkania, odnowienia znajomości oraz wymianę własnych doświadczeń.

Partnerami kursu byli: Wobex – Kominy, oraz Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, możliwość spotkania oraz interesując dyskusje.
tutaj link do filmu na facebooku z imprezy – https://www.facebook.com/1686484988235017/videos/3397137427179546

Daniel Piescikowski

Wielkim sukcesem organizatorów okazała
się III Ogólnopolska Konferencja Kominiarska – Straż Pożarna i Kominiarze
ratunkiem na trudne czasy,

„Ochrona powietrza i zdrowia w dobie
zmian przepisów i oczekiwań”.  Odbyła
w dniach 26-28 września 2019 r. Rybniku.

Organizatorem Konferencji była Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Nad konferencją kolejny raz oficjalny patronat honorowy objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

W imieniu Pana
Premiera obecny był Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera ds.
programu „Czyste powietrze”, prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konferencja otrzymała także oficjalny patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem
Konferencji było ukazanie współpracy pomiędzy kominiarzami, a Strażą Pożarną,
współdziałanie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i wprowadzanym projektem ZONE
– „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej
Emisji”.

W konferencji między innymi udział brali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Śląskiego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Alarmu Smogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenci Miast, samorządowcy, Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz oczywiście stowarzyszeń zawodowych kominiarzy.

Podczas konferencji zaprezentowane były liczne referaty. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły pokazy Straży Pożarnej – gaszenie pożaru sadzy w kominie mgłą wodną za pomocą lancy kominowej oraz praktyczne pokazy ratownictwa medycznego.

Franciszek
Walczak

Foto: Marta Walczak

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice ul. Jagiellońska 4/7

Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE!

Jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach na II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarzy.

Celem Konferencji było poszerzenie wiedzy odnośnie czystego powietrza, poznanie nowoczesnych technik grzewczych oraz urządzeń grzewczo – kominowych. Zagłębienie się w uchwałę antysmogową, spotkanie z Pełnomocnikiem Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw „Czystego Powietrza” Panem Ministrem Piotrem Woźnym.

Wszyscy uczestnicy widzieli jak pracuje się nad zmianami w prawie i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Nigdy nie było tak blisko realizacji naszych postulatów i oczekiwań. Zobaczyliśmy się wszyscy nawzajem – to znaczy my oraz strona tworząca prawo, że jesteśmy grupą otwartą na dyskusje i poruszająca tematy różne,  od tych łatwiejszych po te bardziej skomplikowane.

Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Wartością, której nikt nam nie odbierze jest chęć spędzania ze sobą czasu i wymiany spostrzeżeń i sugestii a czasami zwykła życzliwość.

W tym roku Rybnik pokazał, że kominiarze potrafią rozmawiać, pracować i bawić się razem. Jesteśmy wyjątkową grupą, która potrafi ze sobą rozmawiać i dobrze się ze sobą czuje co odczuli i byli zachwyceni zarówno przedstawiciele władz centralnych jak i samorządowych oraz wykładowcy uczelni wyższych obecni na Konferencji.

Kominiarz to styl bycia – Kominiarz to styl życia.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, a tym samym zapraszam na przyszły rok.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

W dniach 13-15 września 2018 roku w Rybniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kominiarska „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”, zorganizowana przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Pana Premiera reprezentował  Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera do walki ze smogiem.

W Konferencji uczestniczyli władz samorządowych – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, kominiarze z całego kraju, zrzeszeni  w Krajowej Izbie Kominiarzy,   Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Gospodarzem  Konferencji był Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Kominiarze wręczyli panu ministrowi Piotrowi Woźnemu propozycje środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem.

Pobierz PDF

Przedstawicielom władz przekazane zostało Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Statystyki zatruć tlenkiem węgla” – Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – dr Mariusz Czyszek
 • „Kierunki i cele oraz aspekty prawne uchwały antysmogowej” – Platforma Producentów  Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe – Paweł Arczyński
 • „Energooszczędna wentylacja hybrydowa” – AERECO – Maciej Janicki
 • „Test 5-ciu pascali” – Wöhler – Rafał Staniek
 • „Nowoczesne techniki renowacji kominów” – CERMAS – Szot Tomasz
 • „Jaki wpływ na środowisko ma jakość spalanego drewna” – Systemy Kominowe Cheminées Poujoulat – Tomasz Rawiak, mgr Piotr Janczarek.
 • „Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi z domowych urządzeń opalanych paliwami stałymi. Zjawisko smogu” – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – dr inż. Tadeusz Dziok.
 • Wentylacja grawitacyjna w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych – Stowarzyszenie Kominy Polskie
 • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – mistrzowie kominiarscy Piotr Kłodowski oraz Tadeusz Kominek.
 • Krajowa Izba Kominiarzy – prezes KIK mgr inż. Marcin Ziombski
 • „Program walki ze smogiem rzemiosła zduńskiego Ekoalternatywa” – Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych – starszy cechu Jacek Ręka,
 • „Redukcja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw stałych” – Uniwersytet Jagielloński – Prof. Dr hab. Mieczysława Najbar
 • Urząd Miejski Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska – mgr inż. Daniel Wolny
 • Straż Miejska w Katowicach – zastępca komendanta – Mariusz Sumara.
 • Krakowski Alarm Smogowy – Andrzej Guła
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Łukasz Tekeli
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Katarzyna Matuszek, Aleksander Sobolewski
 • „Odprowadzanie spalin z kotłów węglowych 5 klasy” – Kominflex – Bogusław Toporowski.
 • „Jakość środowiska wewnętrznego i jego wpływ na użytkowników w budynkach podlegających termomodernizacji” – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – prezydent stowarzyszenia – Rafał Schurma, Politechnika Śląska – Wydział Architektury – dr Aleksandra Witeczek
 • „Pomiar emisji spalin jako element zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji komunalnych urządzeń grzewczych” – Stowarzyszenie Kominy Polskie – Zbigniew A. Tałach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Grzegorz Czerski.
 • „Analiza spalin i statystyki w praktyce” – mistrzowie kominiarscy oraz zarządcy nieruchomości –Wojciech Noras, Wojciech Chmiel, Rafał Staniek.
 • Dyskusja oraz wymiana informacji, omówienie wpływu zanieczyszczonych urządzeń gazowych na środowisko (smog) oraz bezpieczeństwo ludzi.
 • Ogólnokrajowa grupa dyskusyjna „Czarne Bractwo” – jako część świata       kominiarskiego – nasza codzienność i sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – administratorzy Damian Cupiał i Mariusz Kubica

 

Foto: Wojciech Chmiel  KMKWŚ