Działasz w branży kominkowej, kominiarskiej? Musisz to wiedzieć!

Przeczytaj tekst  Prawda o emisji z kominków  link do tekstu:  ŚWIAT KOMINKÓW

Sięgnijcie po sprawdzone argumenty, podeprzyjcie się wynikami badań!

Nie pozwólmy by głos mieli jedynie przeciwnicy kominków i palenia drewnem!

Razem możemy więcej

Udostępniajcie linka z tekstem na swoich facebookach, stronach itd.

Niech głos broniący branżę kominkową będzie słyszalny!

Pozdrawiamy

Zespół Świata Kominków

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Na wniosek uczestników termin szkolenia został przesunięty

na dzień 17 marca 2021 na godz. 10.00  

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem KOMINKÓW i Krajową Izbą KOMINIARZY organizuje w ramach inicjatywy „3K” (Kominiarz + Komin + Kocioł/ Kominek) pod patronatem OSKP cykl  szkoleń techniczno- produktowych, które będą prowadzone przez producentów kotłów/kominków  w zakresie wymagań stawionych kominom, instalacjom spalinowym i wentylacji  do oferowanych przez nich  na rynku urządzeń grzecznych.

Sygnalizowana  wielokrotnie przez naszych członków i współpracujących z nami mistrzów kominiarskich potrzeba  poznania aktualnej rynkowej oferty urządzeń grzewczych  opalanych drewnem i pelletem drzewnym pod kątem wymagań stawianych instalacji odprowadzania spalin  jest niezbędna dla ich prawidłowego doboru, odbioru  i czyszczenia i kontroli w trakcie użytkowania.
Zamysłem organizatorów jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie online.  Pierwszą firmą która zaprosiła nas na szkolenie produktowe jest firma   HAJDUK  Agnieszka i Dariusz Nasińscy Spółka z o.o. 

Prezentacja (w tym zagadnienia dotyczące instalacji odprowadzania spalin – w załączeniu agendaplanowana jest na dzień 17.03.2021 w godzinach przedpołudniowych (komunikator ZOOM).W trakcie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań  w ramach i merytoryczna dyskusja.

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl z podaniem adresu mailowego, na który zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny uczestnika szkolenia.

Piotr Cembala

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

Agenda PDF

Zapisz się do newslettera