Dnia 19 września 2020 w życie wchodzi nowelizacja Prawa Budowlanego, w tym zapis dotyczący minimalnej zawartości protokołu z kontroli okresowej. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471).

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie mogą zostać w próżni, sami z problemem indywidualnego tworzenia protokołu. Dlatego Zarząd Główny KIK przygotował wzór takiego protokołu, na bazie ww ustawy.

W załączeniu udostępniamy wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych w wersji pdf do pobrania. Wzór opracowano w oparciu o znowelizowano ustawę Prawo Budowlane, zawiera wymagane w tej ustawie zgodnie z artykułem 62a treści dotyczące m.in.:  zakresu niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli, czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Wzór protokołu rekomendowany jest przez Krajową Izbę Kominiarzy dla swoich członków do stosowania podczas kontroli okresowej przewodów kominowych w oparciu o artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane.

Udostępniony (pdf) wzór zawiera dodatkowo wstawione Pouczenia. Jesteśmy przekonani, że taki zakres uwarunkowań prawnych zawarty w Pouczeniach może być pomocny podczas naszej pracy, ponieważ wskazują na istotne, z naszego punktu widzenia obowiązki właściciela oraz użytkownika.

Wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych do pobrania w wersji PDF

28 lutego 2018 roku

SALA C

9.45-12.30

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

 • Wentylacja, kominy, smog – Mistrz Kominiarski Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Wentylacja – błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym – Mistrz Kominiarski, mgr inż. Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Naturalny nośnik energii – Drewno – Mistrz Kominiarski, mgr inż. Sebastian Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy – Piotr Cembala, Zbigniew Tałach (Stowarzyszenie – Kominy Polskie)
 • Zjawiska powodujące działanie wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej – Darco
 • Komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów – mgr inż. Dieter Walentowski, Mistrz Kominiarski, Korporacja Kominiarzy Polskich
 • Adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania – mgr inż. Tomasz Opłat, Mistrz Kominiarski, Korporacja Kominiarzy Polskich
 • Trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych – dr inż. Krzysztof Drożdżol, Korporacja Kominiarzy Polskich

 

Zapraszamy na stoiska i seminaria  Krajowej Izby Kominiarzy, Stowarzyszenia Kominy Polskie i Korporacji Kominiarzy Polskich.

Internetowa rejestracja uczestników tylko do dnia 25 lutego.

Mistrzu nie trać czasu na kolejki – zarejestruj się przez internet na stronie www.forumwentylacja.pl  

Program seminariów tutaj 

 

 

Ze SMOGIEM walczą otwoccy kominiarze z Krajowej Izby Kominiarzy we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska z Urzędem Miasta  Otwock i Komedą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej.

Specjalny pokaz odbył się 10 lutego na Targowisku Miejskim przy  ul. Batorego w Otwocku.

Koledzy z JRG PSP zrobili pokaz płonącego oleju, a skutek gaszenia tego pożaru wodą – naprawdę przemawia do widzów.

W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

W tle ciekawych pokazów odbył się konkurs z nagrodami były gifty, ulotki z informacjami i możliwość ciekawych rozmów z kominiarzami.

Nie zabrakło gorącej herbaty i słodkości z logo KIK.

Mówiliśmy jak chronić się przed czadem, jak zapobiegać pożarom kominowym i jak  niebezpieczny jest SMOG, co jest jego przyczyną i jak z nim walczyć.

Ale główny przekaz tego wydarzenia to:

„Kominiarz pogromcą SMOGU”

i  „Zaproś Kominiarza”

W propagowaniu tej akcji biorą również aktywny udział otwockie parafie: wywieszone plakaty, wyłożone w kościołach ulotki: „Zaproś Kominiarza”, „STOP Smog, pal od góry” i informacja w ogłoszeniach parafialnych wraz z odczytaniem „Komunikatu Prezesa KIK”.

Plakaty i ulotki KIK koledzy kominiarze przekazali do wszystkich szkół.

Nie zabrakło też relacji video na żywo przez zaprzyjaźnioną redakcję „Halo Otwock”  – link tutaj.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób nasza akcja będzie przynosiła wymierne efekty w walce ze SMOGIEM.

BRAWO OTWOCK!

Zapraszamy na drugi pokaz:

– 17.02. (sobota) o godz. 10

– Targowisko Miejskie ul. Batorego w Otwocku

Będzie się działo….

Mirosław Antos

Wiceprezes  Krajowej Izby Kominiarzy

Dnia 31 stycznia 2018 roku w Katowicach w siedzibie Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego ul. Jagiellońska 4/7,  odbyło się spotkanie zaproszonych gości z Krajowej Izby Kominiarzy w osobie kolegów Marcina Ziombskiego, Mirosława Antosa i Jarosława Sawickiego  z przedstawicielami Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.
Omawiano stan rzemiosła kominiarskiego w kraju i na Śląsku oraz możliwości zmian w Prawie Budowlanym dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków i użytkowników.
Prezes Rafał Dydak otrzymał od KIK pamiątkowy zegar ścienny, wręczony  osobiście przez Prezesa Marcina Ziombskiego.
Rozmowy trwały przy przysłowiowej kawie i wypieków z Ciastkarni w Kochłowicach.

Piotr Kłodowski

Monografia „Szkody kominowe”, pod redakcją naukową dr Rudolfa Kanii została wyróżniona nagrodą „Efektywny – 2017” za najlepszą książkę promującą ideę bezpieczeństwa w budownictwie mieszkaniowym.

Nagroda została wręczona 8 września  2017 r. podczas II Seminarium członków i sympatyków stowarzyszenia POWEER w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Więcej na stronie Stowarzyszenia POWEER

 

Z przyjemnością rekomendujemy Członkom Krajowej Izby Kominiarzy udział w Konferencji Kominiarskiej  Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500 zł. od osoby.

Osoby chętne wziąć udział proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Piotr Kłodowski  nr tel. 600 282 317  mail: biurokominiarz@gmail.com

lub Tadeusz Kominek nr tel.728 560 661

Kierując się troską o życie, zdrowie oraz mienie obywateli, środowisko kominiarzy polskich opracowało projekt ustawy, której celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez osoby wykonujące nasz zawód.

            Usługi świadczone przez kominiarzy są ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, gdyż prawidłowo wykonane, konserwowane, czyszczone i użytkowane przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dają gwarancję bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających w obiekcie.

            Przypadki zatrucia tlenkiem węgla są konsekwencją z jednej strony niskiej świadomości zagrożenia osób padających ofiarą „cichego zabójcy”, jednak ten brak świadomości często wynika z nienależytego wykonywania zawodu kominiarza, którego zadaniem jest nie tylko kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, ale również edukacja ludzi korzystających z urządzeń grzewczych.

            Ponieważ mamy świadomość tego, jak łatwo dzisiaj uzyskać prawo wykonywania usług kominiarskich i że faktycznie nie istnieje weryfikacja osób świadczących te usługi, pragniemy wprowadzić regulacje pozwalające między innymi weryfikować kwalifikacje zawodowe oraz eliminować z rynku pracy osoby, które wadliwie wykonując swój zawód narażają życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo.

            Pozostajemy w nadziei, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem osób mogących wesprzeć nasze działania i w możliwie krótkim czasie nasz projekt trafi do laski marszałkowskiej i stanie się prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

Do pobrania:

PROJEKT Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

UZASADNIENIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

PISMO PRZEWODNIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

W dniu 03.03.2017 r. w Lublinie  odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2016 r., a także sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na I Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie, którymi zostali :

 1. Dariusz Pilipiec
 2. Piotr Szacmajer
 3. Dariusz Cyprysiak
 4. Józef Parol

Poza regulaminowym porządkiem obrad przedstawiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia zarówno w ujęciu krajowym jaki i regionalnym. Podsumowano dotychczasową akcję społeczną: „Zaproś kominiarza” i kampanię „Czad i ogień-Obudź czujność”. W czasie obrad odbyły się dyskusje na temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a w szczególności związane z nim zagrożenia dla rzemiosła kominiarskiego, Przedstawiono uwagi zgłoszone przez KIK do wspominanego projektu, a także podkreślono pozytywną rolę jaką odgrywa  KIK w kreowaniu wizerunku kominiarza. Zapoznano także obecnych członków z opracowanym projektem Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy. Oprócz tego omówiono program zbliżającego się Święta Kominiarzy, połączonego z I  Krajowym Zjazdem Delegatów KIK w Tarnowie w dniach 17-19 maja 2017 r.  Końcowym etapem zebrania było wręczenie przez władze Oddziału oficjalnych zaproszeń przybyłym członkom na opisane święto.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie

W różnych częściach kraju odbywały się konsultacje regionalne dotyczące działań związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce i Krajowym programem Ochrony Powietrza.

Po konsultacjach regionalnych, w kolejnym etapie prac, Ministerstwo Środowiska uznało za konieczne omówienie możliwości zaangażowania służb kominiarskich do weryfikacji stanu indywidualnych instalacji spalania.

Komitet Sterujący ds. KPOP oraz członkowie doraźnego Zespołu ds. Jakości Powietrza przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energii, Rozwoju i Finansów oraz jednostek naukowo-badawczych obradował w dniu 02.03.2017r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

Do centralnych konsultacji zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy: Marcin Ziombski – prezes, Mirosław Antos – wiceprezes, rzecznik KIK, Renard Fornalski – prezes O/Warszawa KIK.

Przedstawiciele zespołu ds. legislacji przy Komitecie Sterującym zapewnili, że trwają prace legislacyjne w przedmiotowym temacie, a nowe przepisy lub odpowiednie zmiany w już istniejących mają poszerzyć zakres kompetencji służb kominiarskich.

Marcin Ziombski przedstawił zgromadzonym analizę aktualnie obowiązujących aktów prawnych związanych z czyszczeniem przewodów kominowych oraz ich kontrolą. Wskazał na konieczność zaostrzenia istniejących zapisów w tym zakresie.

Mirosław Antos przedstawił możliwości praktyczne poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez przywrócenie obowiązkowych czyszczeń w budynkach tzw. niskiej emisji. Renard Fornalski przybliżył tematykę klasyfikacji kotłów na paliwa stałe, sposobów prawidłowego palenia oraz przytoczył (z  praktyki biegłego ds. kominiarstwa) kilka przykładów zdarzeń niebezpiecznych związanych z zaniechaniem czyszczeń przez użytkowników.

Przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komitetu Sterującego byli zgodni w sprawie zwiększenia kompetencji i zaangażowania służb kominiarskich, a dotyczących zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania w budownictwie jednorodzinnym.

Zgodnie z ustaleniami spotkania Krajowa Izba Kominiarzy przekazała propozycje zmian legislacyjnych wraz z uzasadnieniem.

Propozycje zmian legislacyjnych do pobrania

Z przyjemnością informujemy  iż w dniu 24.02.2017 odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.


Na zebranie zostali zaproszeni Mistrzowie Kominiarscy dotychczas niezrzeszeni w żadnej organizacji, pozytywnie na zaproszenie odpowiedziało sześciu kolegów którzy przybyli na zebranie , pobrali deklaracje członkowskie (czekamy na owoce).
Zgromadzeni zostali zapoznani z toczącym się obecnie  procesem legislacyjnym Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego, oraz z wysiłkami jakie podejmuje zarząd główny, jak też poszczególni członkowie KIK na rzecz umieszczenia w kodeksie pozytywnych dla nas zapisów.
Ponadto przedstawiono zebranym pozostałe aktywności i działania zarządu i poszczególnych oddziałów KIK, staraliśmy się zaszczepić w zgromadzonych nawyk odwiedzania naszej strony internetowej.
Poprosiliśmy niezrzeszonych kolegów, aby w miarę możliwości przedstawili naszą inicjatywę znajomym Mistrzom, którzy mimo zaproszenia nie przybyli na zebranie. Podkreślając iż naszym celem jest zjednoczenie lokalnego środowiska Kominiarzy i działanie na ich rzecz.
W załączeniu kilka zdjęć z zebrania.

Wojciech Cedro – Wiceprezes ZG KIK

Zapisz się do newslettera