W dniu 17 lipca 2019 roku na zaproszenie pani wicemarszałek Sejmu Małgorzaty
Kidawy Błońskiej  i pani poseł Doroty Rutkowskiej przebywał w Sejmie prezes
Oddziału Łódzko-Mazowieckiego Krajowej Izby Kominiarzy Krzysztof Ziombski wraz
z małżonką Alicją.

Rozmowy dotyczyły rzemiosła kominiarskiego. Rozmówcy podkreślali bardzo dobrą działalność Krajowej Izby Kominiarzy na rzecz bezpiecznego ogrzewania i ochrony powietrza przed smogiem.