TAK dla odnawialnej biomasy!

Krajowa Izba Kominiarzy popiera korzystanie z biomasy drzewnej.