V Konwent SNB
odbędzie się w dniu 21  stycznia 2020 r. w Warszawie w hotelu Novotel
Centrum w godzinach 9:00 – 17:00.
Spotkanie środowiska budowlanego dotyczyć będzie
 obowiązujących i przyszłych przepisów techniczno-budowlanych dla
budynków.

Program dostępny na stronie Organizatora tutaj

V Konwent SNB daje możliwość integracji branży budowlanej i udziału w:


 3 równoległych panelach dyskusyjnych dot. poprawy standardu
energetycznego budynków, dostępności budynków, elektromobilności, gdzie głos
zabierają niezależni eksperci oraz reprezentanci firm wspierających nasze
działania na rzecz poprawy jakości przepisów techniczno-budowlanych,

 dyskusjach plenarnych na temat nowych koncepcji budownictwa oraz
bezpieczeństwa użytkowania budynków,

 ekspozycji firm z szeroko pojętej branży budowlanej, które prezentują
najnowsze trendy i rozwiązania,

Więcej informacji na http://www.snb.org.pl/konwent

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Informacje szczegółowe o konwencie, w tym formularz zgłoszeniowy,  na stronie www.snb.org.pl w zakładce Konwent/ V Konwent 2020.

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbył się IV
Konwent Stowarzyszenia
Nowoczesne Budynki. Otwarcia dokonał
 Rafał Finster, Prezes SNB.

Konwent miał na
celu umożliwić spotkanie środowisk budowlanych i szerokie omówienie
obowiązujących przepisów, a
także przyszłych regulacji techniczno – budowlanych. Spotkania i prelekcje
odbywały się równolegle na trzech salach, gdzie głos zabierali prelegenci oraz
niezależni eksperci i reprezentanci firm.

Odbyły się także dyskusje plenarne dotyczące nowych
koncepcji budownictwa, bezpieczeństwa wznoszenia i użytkowania budynków.

Jednym z  trzech równoległych był panel  „Technika kominowa, zabezpieczenia na dachach w odniesieniu do najnowszych zmian Warunków Technicznych dla budynków.”

Moderatorem był  dr
hab., inż. Dariusz Bajno prof. nadzw. Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w
Bydgoszczy.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

Bezpieczeństwo użytkowe i konstrukcyjne elementów kominowych w obiektach wykonanych i wykonywanych w technologiach tradycyjnych dr hab. inż. Dariusz Bajno prof. nadzw. Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Efektywność energetyczna w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych inż. Roman Nowak, Stowarzyszenie Kominy Polskie, ekspert GR

Wymagania dla systemu odprowadzania spalin z kotłów
węglowych 5 klasy inż. Piotr Cembala, Stowarzyszenie Kominy Polskie

Wyloty kominów ponad dachem (wady, nieprawidłowości, wymagania) i dostęp do nich mgr inż. Sebastian Ziombski Krajowa Izba Kominiarzy, ekspert GR

Historia zabezpieczeń na dachach oraz obecny stan prawny mgr inż. Bartosz Bogucki, ekspert GR

Propozycja uzupełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń na dachach dr inż. Paweł Górski, ekspert

Przedstawiono  zagadnienia bliskie
środowisku kominiarzy. Kwestie związane z techniką kominową, bezpieczeństwem
użytkowania i konstrukcji elementów kominowych, efektywności energetycznej w
aspekcie innowacyjnych systemów kominowych, wymagań dla kominów
odprowadzających spaliny z kotłów klasy V, problemów związanych z wylotami
przewodów kominowych oraz komunikacją dachową.

W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Krajowej Izby
Kominiarzy. Godną reprezentację zapewnili Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski, który aktywnie uczestniczył w dyskusji, a także Mistrz
Kominiarski Sebastian Ziombski w roli prelegenta. 

Daniel Pieścikowski 

Zapisz się do newslettera