Krajowa Izba Kominiarzy popiera ideę komina bezpieczeństwa przedstawioną przez Stowarzyszenie Kominy Polskie.

W ostatnim czasie  było wiele  sytuacji, które wskazują  na potrzebę zapewnienia ogrzewania w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych.  Z jednej strony były to wichury, które pozbawiły ponad milion gospodarstw domowych prądu, z drugiej strony tragedia związana z wojną na Ukrainie i widmo kryzysu energetycznego.

Sposobem zaradczym może być  komin bezpieczeństwa i podłączone do niego urządzenie ogrzewcze np. na biomasę.

Idea komina bezpieczeństwa w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ważna.

Każdy obywatel ma prawo do korzystania z ogrzewania, a Państwo powinno zapewnić ku temu sprzyjające warunki w zakresie uregulowań prawnych. (Memorandum ESCHFÖ)

Stąd propozycja Stowarzyszenia Kominy Polskie powinna zostać zrealizowana  w trybie pilnym, jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Petycja PDF

Kontrole kominów. Kto i jak często powinien je wykonywać?

Zaczadzenia, a obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości.

Zaczadzenia – skala zjawiska.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można  w filmach video zaprezentowanych na stronie  Stowarzyszenia “Kominy Polskie”, współpracującej z Krajową Izbą Kominiarzy, ogólnopolskiej organizacji non profit.

Link do materiałów video

W imieniu Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE pragnę podziękować Panu Darkowi Marciniak, Firmie HAJDUK za profesjonalne przygotowanie szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.
Szkolenie dobitnie wykazało potrzebę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy producentami urządzeń grzewczych, wytwórcami i projektantami kominów i kominiarzami.

Kominiarze winni oceniać prawidłowość funkcjonowania całego układu energetycznego jakim jest kominek wraz z kominem i wentylacją. W trakcie szkolenia zgłoszono wiele wniosków i sugestii, które świadczą, że inicjatywa wymiany doświadczeń i współpracy w ramach „3K” (kominek+kominiarz+komin) winna być kontynuowana.

Dziękując jeszcze raz organizatorom już dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na kolejne szkolenia, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

Piotr Cembala Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Na wniosek uczestników termin szkolenia został przesunięty

na dzień 17 marca 2021 na godz. 10.00  

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem KOMINKÓW i Krajową Izbą KOMINIARZY organizuje w ramach inicjatywy „3K” (Kominiarz + Komin + Kocioł/ Kominek) pod patronatem OSKP cykl  szkoleń techniczno- produktowych, które będą prowadzone przez producentów kotłów/kominków  w zakresie wymagań stawionych kominom, instalacjom spalinowym i wentylacji  do oferowanych przez nich  na rynku urządzeń grzecznych.

Sygnalizowana  wielokrotnie przez naszych członków i współpracujących z nami mistrzów kominiarskich potrzeba  poznania aktualnej rynkowej oferty urządzeń grzewczych  opalanych drewnem i pelletem drzewnym pod kątem wymagań stawianych instalacji odprowadzania spalin  jest niezbędna dla ich prawidłowego doboru, odbioru  i czyszczenia i kontroli w trakcie użytkowania.
Zamysłem organizatorów jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie online.  Pierwszą firmą która zaprosiła nas na szkolenie produktowe jest firma   HAJDUK  Agnieszka i Dariusz Nasińscy Spółka z o.o. 

Prezentacja (w tym zagadnienia dotyczące instalacji odprowadzania spalin – w załączeniu agendaplanowana jest na dzień 17.03.2021 w godzinach przedpołudniowych (komunikator ZOOM).W trakcie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań  w ramach i merytoryczna dyskusja.

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl z podaniem adresu mailowego, na który zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny uczestnika szkolenia.

Piotr Cembala

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

Agenda PDF

Zapisz się do newslettera