0%

Posts Tagged
‘Szkolenie’

Główna / Szkolenie

W dniu 30 marca 2021, odbyło się kolejne wewnętrzne szkolenie techniczne Krajowej Izby Kominiarzy na Platformie KIK Teams.  Szkolenie prowadził mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski. 

Tym razem w oparciu o Warunki Techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. – Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. oraz przywołane Polskie Normy omawiano wieloaspektowo sposoby doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. Obowiązki lokatorów vs obowiązki osób kontrolujących.

Podczas spotkania  źródłem cennych informacji była dyskusja uczestników.

Szkolenia będą kontynuowane i poszerzane o kolejne tematy.

W dniu 11 marca 2021, w odpowiedzi na propozycje  członków Krajowej Izby Kominiarzy, zostało zorganizowane szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams.  Szkolenie prowadził mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski. 

Tematyka:

1. Procedura przeprowadzenia kontroli                                                                             

2. Uwarunkowania Prawne kontroli okresowych przewodów kominowych oraz czyszczeń.                 

3. Warunki Techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. – Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. – obowiązki lokatorów vs obowiązki osób kontrolujących.

4. Wymagania dla urządzeń gazowych.                                                               

Podczas spotkania  źródłem cennych informacji była dyskusja uczestników na temat zatruć, obowiązków lokatora, administracji oraz mistrza kominiarskiego ze wskazaniem prawidłowego  przeprowadzania kontroli okresowej w budynkach z piecykami gazowymi oraz sporządzania protokołów.

Uczestnicy pozytywnie ocenili treść i formę. Szkolenia będą kontynuowane i poszerzane o kolejne tematy.