Spotkania w sołectwach projekt „Walczymy ze smogiem” realizowany w Gminie Konstancin Jeziorna