W dniu 22.04.22r odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy o/Warszawa.
W zebraniu uczestniczyło 46 członków oddziału.
Na Zebraniu oprócz omówienia spraw bieżących w tym sprawozdań odbył się również panel techniczny.
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Oddziału przyjęło przełomową Uchwałę
zobowiązującą każdego członka oddziału do:
1. Uczestnictwa minimum 1 RAZ W ROKU w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje/umiejętności/wiedzę zawodową.
2. Uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez KIK
3. Przestrzegania Statutu i Regulaminów KIK w tym min. Kodeksu Etyki Zawodowej o raz Dress Code.
Ta uchwała automatycznie nakłada na Zarząd Oddziału obowiązek organizacji szkoleń lub umożliwienia członkom odbycia corocznych szkoleń.
Mirosław Antos
Prezes KIK Oddział Warszawa
W związku z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz planowanych zmian do w/w, Krajowa Izba Kominiarzy wskazuje na istotny fakt dotyczący przewodów kominowych obsługujących urządzenia grzewcze będące przedmiotem Uchwały.

W dniu 26 lutego 2020r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Elżbieta Lanc członek zarządu woj. Mazowieckiego podpisali deklarację o zakazie spalania węgla w paleniskach domowych w Warszawie od. 2024r  Podczas Kongresu odbyła się sesja plenarna z udziałem specjalistów krajowych min. Piotra Woźnego prezes NFOŚIGW, Adriana Furgalskiego  prezes TOR, zagranicznych, samorządowców, posłów i przedstawicieli organizacji społecznych.

Równolegle odbywały się III sesje  I sesja – Inwentaryzacja, Informacja II sesja – Wspieranie działań III sesja – Mobilność, Zieleń Podczas II sesji swoją prezentację przedstawił  Mirosław Antos.

W Kongresie wzięła udział liczna grupa kominiarzy z KIK i KKP, którzy na swoich stoiskach podczas licznych rozmów z urzędnikami samorządowymi z całego województwa Mazowieckiego, specjalistami i samorządowcami mogli przedstawić swoje stanowisko i rolę kominiarza w walce ze SMOGIEM. Kongres był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany. Liczny udział kominiarzy w tym wydarzeniu wywarł ogromny pozytywny oddźwięk wśród wszystkich uczestników. Już teraz skutkuje licznymi zaproszeniami do współpracy z wielu gmin Mazowsza. Nasz liczny udział w Kongresie i możliwość przedstawienia prezentacji jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wizerunku kominiarstwa jako specjalistów i partnerów. 

Foto: KIK O/Warszawa

Zapisz się do newslettera